Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

 

Zarządzenie Przedmiot
63/2010
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
62/2010
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
61/2010
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
60/2010
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
59/2010
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
58/2010
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
57/2010
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
56/2010
z dnia 31.12.2010
w sprawie stawki czynszu najmu
55/2010
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
54/2010
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
53/2010
z dnia 29.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
52/2010
z dnia 29.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
51/2010
z dnia 28.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
50/2010
z dnia 28.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
49a/2010
z dnia 28.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
49/2010
z dnia 28.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
48/2010
z dnia 27.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
47/2010
z dnia 27.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
46/2010
z dnia 23.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
45/2010
z dnia 23.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
44/2010
z dnia 23.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
43/2010
z dnia 23.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
42/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
41/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
40/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
39/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
38/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
37/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
36/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
35/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
34/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
33/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
32/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
31/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
30/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
29/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
28/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
27/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
26/2010
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
25/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
24/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
23/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
22/2010
z dnia 20.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
21/2010
z dnia 20.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
20/2010
z dnia 20.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
19/2010
z dnia 20.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
18/2010
z dnia 20.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
17/2010
z dnia 17.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
16/2010
z dnia 16.12.2010
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
15/2010
z dnia 15.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
14/2010
z dnia 15.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
13/2010
z dnia 14.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
12/2010
z dnia 14.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
11/2010
z dnia 14.12.2010
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe w 2011 roku
10/2010
z dnia 13.12.2010
w sprawie powołania pierwszego zastępcy burmistrza Mikołowa
9/2010
z dnia 13.12.2010
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości zajętej na poszerzenie ul. Cichej
8/2010
z dnia 13.12.2010
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
7/2010
z dnia 13.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
6/2010
z dnia 13.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
5/2010
z dnia 13.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
4/2010
z dnia 9.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
3/2010
z dnia 9.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
2/2010
z dnia 7.12.2010
w sprawie powołania drugiego zastępcy burmistrza Mikołowa
1/2010
z dnia 7.12.2010
w sprawie ustalenia ilości zastępców burmistrza Mikołowa
1537/506/2010
z dnia 6.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1536/505/2010
z dnia 6.12.2010
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
1535/504/2010
z dnia 6.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1534/503/2010
z dnia 6.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1533/502/2010
z dnia 2.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1532/501/2010
z dnia 2.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1531/500/2010
z dnia 2.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1530/499/2010
z dnia 2.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1529/498/2010
z dnia 2.12.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1528/497/2010
z dnia 30.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1527/496/2010
z dnia 30.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1526/495/2010
z dnia 26.11.2010
w sprawie stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1525/494/2010
z dnia 26.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1524/493/2010
z dnia 26.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1523/492/2010
z dnia 26.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1522/491/2010
z dnia 26.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1521/490/2010
z dnia 25.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1520/489/2010
z dnia 25.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1519/488/2010
z dnia 24.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1518/487/2010
z dnia 24.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1517/486/2010
z dnia 24.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1516/485/2010
z dnia 24.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1515/484/2010
z dnia 23.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1514/483/2010
z dnia 23.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1513/482/2010
z dnia 22.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1512/481/2010
z dnia 22.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1511/480/2010
z dnia 22.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1510/479/2010
z dnia 22.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1509/478/2010
z dnia 22.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1508/477/2010
z dnia 22.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1507/476/2010
z dnia 18.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1506/475/2010
z dnia 18.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1505/474/2010
z dnia 18.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1504/473/2010
z dnia 18.11.2010
w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych - kultura
1503/472/2010
z dnia 16.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1502/471/2010
z dnia 16.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1501/470/2010
z dnia 16.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1500/469/2010
z dnia 16.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1499/468/2010
z dnia 16.11.2010
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
1498/467/2010
z dnia 15.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1497/466/2010
z dnia 15.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1496/465/2010
z dnia 15.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1495/464/2010
z dnia 15.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1494/463/2010
z dnia 15.11.2010
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
1493/462/2010
z dnia 15.11.2010
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Mikołowa na 2011 rok
1492/461/2010
z dnia 12.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1491/460/2010
z dnia 12.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1490/459/2010
z dnia 9.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1489/458/2010
z dnia 5.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1488/457/2010
z dnia 5.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1487/456/2010
z dnia 4.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1486/455/2010
z dnia 4.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1485/454/2010
z dnia 3.11.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1484/453/2010
z dnia 3.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1483/452/2010
z dnia 29.10.2010
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1297/266/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku
1482/451/2010
z dnia 29.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1481/450/2010
z dnia 29.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1480/449/2010
z dnia 29.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1479/448/2010
z dnia 29.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1478/447/2010
z dnia 28.10.2010
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Mikołów
1477/446/2010
z dnia 28.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1476/445/2010
z dnia 28.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1475/444/2010
z dnia 28.10.2010
w sprawie warunków oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i stwierdzenia własności garażu
1474/443/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1473/442/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1472/441/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1471/440/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1470/439/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1469/438/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1468/437/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1467/436/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1466/435/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1465/434/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1464/433/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1463/432/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1462/431/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1461/430/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1460/429/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1459/428/2010
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1458/427/2010
z dnia 25.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1457/426/2010
z dnia 25.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1456/425/2010
z dnia 25.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1455/424/2010
z dnia 25.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1454/423/2010
z dnia 25.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1453/422/2010
z dnia 25.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1452/421/2010
z dnia 22.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1451/420/2010
z dnia 22.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1450/419/2010
z dnia 21.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1449/418/2010
z dnia 21.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1448/417/2010
z dnia 20.10.2010
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Mikołowa
1447/416/2010
z dnia 20.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1446/415/2010
z dnia 19.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1445/414/2010
z dnia 19.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1444/413/2010
z dnia 18.10.2010
w sprawie powierzenia Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich realizacji projektu pn. "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy"
1443/412/2010
z dnia 18.10.2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
1442/411/2010
z dnia 14.10.2010
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1441/410/2010
z dnia 14.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1440/409/2010
z dnia 11.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1439/408/2010
z dnia 11.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1438/407/2010
z dnia 11.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1437/406/2010
z dnia 11.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1436/405/2010
z dnia 11.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1435/404/2010
z dnia 11.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1434/403/2010
z dnia 11.10.2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod ul. Parkową
1433/402/2010
z dnia 11.10.2010
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej na powiększenie Ogrodu Botanicznego
1432/401/2010
z dnia 11.10.2010
w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
1431/400/2010
z dnia 8.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1430/399/2010
z dnia 8.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1429/398/2010
z dnia 6.10.2010
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych
1428/397/2010
z dnia 6.10.2010
w sprawie powołania Komisji Oceniającej i ustalenia zasad oceny przydatności składników majątku ruchomego miasta
1427/396/2010
z dnia 6.10.2010
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa
1426/395/2010
z dnia 6.10.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1425/394/2010
z dnia 6.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1424/393/2010
z dnia 30.09.2010
w sprawie zmiany treści zarządzenia burmistrza miasta Mikołów nr 1393/362/10 z dnia 23.09.2010 roku
1423/392/2010
z dnia 30.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1422/391/2010
z dnia 30.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1421/390/2010
z dnia 30.09.2010
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Sosnowej
1420/389/2010
z dnia 30.09.2010
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości zajętej na poszerzenie ul. Jaskrów
1419/388/2010
z dnia 30.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1418/387/2010
z dnia 30.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1417/386/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1416/385/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1415/384/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1414/383/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1413/382/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1412/381/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1411/380/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1410/379/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1409/378/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1408/377/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1407/376/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1406/375/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1405/374/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1404/373/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1403/372/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1402/371/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1401/370/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1400/369/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1399/368/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1398/367/2010
z dnia 29.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1397/366/2010
z dnia 27.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1396/365/2010
z dnia 24.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1395/364/2010
z dnia 24.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1394/363/2010
z dnia 23.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1393/362/2010
z dnia 23.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1392/361/2010
z dnia 23.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1391/360/2010
z dnia 23.09.2010
w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
1390/359/2010
z dnia 23.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1389/358/2010
z dnia 23.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1388/357/2010
z dnia 23.09.2010
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1387/356/2010
z dnia 21.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1386/355/2010
z dnia 21.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1385/354/2010
z dnia 21.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1384a/353a/2010
z dnia 21.09.2010
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod ul. Botaniczną
1384/353/2010
z dnia 16.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1383/352/2010
z dnia 16.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1382/351/2010
z dnia 15.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1381/350/2010
z dnia 15.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1380/349/2010
z dnia 14.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1379/348/2010
z dnia 14.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1378/347/2010
z dnia 14.09.2010
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1371/340/10 z dnia 9.09.2010 r.
1377/346/2010
z dnia 14.09.2010
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1370/339/10 z dnia 9.09.2010 r.
1376/345/2010
z dnia 14.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1375/344/2010
z dnia 14.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1374/343/2010
z dnia 14.09.2010
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury
1373/342/2010
z dnia 10.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1372/341/2010
z dnia 10.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1371/340/2010
z dnia 9.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1370/339/2010
z dnia 9.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1369/338/2010
z dnia 8.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1368/337/2010
z dnia 8.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1367/336/2010
z dnia 7.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1366/335/2010
z dnia 6.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1365/334/2010
z dnia 6.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1364/333/2010
z dnia 6.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1363/331/2010
z dnia 6.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1362/331/2010
z dnia 3.09.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1361/330/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1360/329/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1359/328/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1358/327/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1357/326/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1356/325/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1355/324/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1354/323/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1353/322/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1352/321/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1351/320/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1350/319/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1349/318/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1348/317/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1347/316/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1346/315/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1345/314/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej
1344/313/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1000/350/09 z dnia 11.12.2009 r. dot. wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
1343/312/2010
z dnia 30.08.2010
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości
1342/311/2010
z dnia 26.08.2010
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników
1341/310/2010
z dnia 26.08.2010
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2010 rok
1340/309/2010
z dnia 25.08.2010
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
1339/308/2010
z dnia 25.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1338/307/2010
z dnia 25.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1337/306/2010
z dnia 23.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1336/305/2010
z dnia 23.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1335/304/2010
z dnia 16.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1334/303/2010
z dnia 16.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1333/302/2010
z dnia 16.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1332/301/2010
z dnia 16.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1331/300/2010
z dnia 16.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1330/299/2010
z dnia 16.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1329/298/2010
z dnia 5.08.2010
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1328/297/2010
z dnia 5.08.2010
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1327/296/2010
z dnia 5.08.2010
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy Mikołów
1326/295/2010
z dnia 5.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1325/294/2010
z dnia 5.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1324/293/2010
z dnia 5.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1323/292/2010
z dnia 5.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1322/291/2010
z dnia 3.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1321/290/2010
z dnia 3.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1320/289/2010
z dnia 3.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1319/288/2010
z dnia 3.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1318/287/2010
z dnia 28.07.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1317/286/2010
z dnia 28.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1316/285/2010
z dnia 28.07.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1315/284/2010
z dnia 28.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1314/283/2010
z dnia 27.07.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1313/282/2010
z dnia 22.07.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1312/281/2010
z dnia 22.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1311/280/2010
z dnia 21.07.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1310/279/2010
z dnia 21.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1309/278/2010
z dnia 19.07.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1308/277/2010
z dnia 19.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1307/276/2010
z dnia 14.07.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1306/275/2010
z dnia 14.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1305/274/2010
z dnia 13.07.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1304/273/2010
z dnia 13.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1303/272/2010
z dnia 7.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1302/271/2010
z dnia 7.07.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1301/270/2010
z dnia 7.07.2010
w sprawie odpłatności za pobyt i usługi w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie
1300/269/2010
z dnia 5.07.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1299/268/2010
z dnia 5.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1298/267/2010
z dnia 30.06.2010
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu powierzchni przeznaczonych na okazjonalne i krótkotrwałe używanie w celach handlowo-usługowych
1297/266/2010
z dnia 30.06.2010
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie
1296/265/2010
z dnia 30.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1295/264/2010
z dnia 30.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1294/263/2010
z dnia 30.06.2010
w sprawie zmiany treści zarządzenia burmistrza miasta Mikołów nr 1260/229/10 z dnia 21.06.2010 roku
1293/262/2010
z dnia 29.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1292/261/2010
z dnia 28.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1291/260/2010
z dnia 24.06.2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
1290/259/2010
z dnia 24.06.2010
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie
1289/258/2010
z dnia 24.06.2010
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
1288/257/2010
z dnia 24.06.2010
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1287/256/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1286/255/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1285/254/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1284/253/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1283/252/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1282/251/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1281/250/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1280/249/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1279/248/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1278/247/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1277/246/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1276/245/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1275/244/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1274/243/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1273/242/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1272/241/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1271/240/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1270/239/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1269/238/2010
z dnia 23.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1268/237/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1267/236/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1266/235/2010
z dnia 21.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1265/234/2010
z dnia 21.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1264/233/2010
z dnia 21.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1263/232/2010
z dnia 21.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1262/231/2010
z dnia 21.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1261/230/2010
z dnia 21.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1260/229/2010
z dnia 21.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1259/228/2010
z dnia 18.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1258/227/2010
z dnia 18.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1257/226/2010
z dnia 18.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1256/225/2010
z dnia 18.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1255/224/2010
z dnia 17.06.2010
w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej
1245/223/2010
z dnia 17.06.2010
w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości
1253/222/2010
z dnia 17.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1252/221/2010
z dnia 17.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1251/220/2010
z dnia 16.06.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 1237/206/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku
1250/219/2010
z dnia 16.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1249/218/2010
z dnia 16.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1248/217/2010
z dnia 14.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1247/216/2010
z dnia 14.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1246/215/2010
z dnia 14.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1245/214/2010
z dnia 14.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1244/213/2010
z dnia 14.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1243/212/2010
z dnia 14.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1242/211/2010
z dnia 14.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1241/210/2010
z dnia 14.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1240/209/2010
z dnia 14.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1239/208/2010
z dnia 11.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1238/207/2010
z dnia 10.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1237/206/2010
z dnia 10.06.2010
w sprawie powołania gminnego biura spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010
1236/205/2010
z dnia 4.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1235/204/2010
z dnia 4.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1234/203/2010
z dnia 2.06.2010
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
1233/202/2010
z dnia 1.06.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1232/201/2010
z dnia 1.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1231/200/2010
z dnia 31.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1230/199/2010
z dnia 31.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1229/198/2010
z dnia 31.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1228/197/2010
z dnia 31.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1227/196/2010
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1226/195/2010
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1225/194/2010
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1224/193/2010
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1223/192/2010
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1222/191/2010
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1221/190/2010
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1220/189/2010
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1219/188/2010
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1218/187/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1217/186/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1216/185/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1215/184/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1214/183/2010
z dnia 21.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1213/182/2010
z dnia 21.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1212/181/2010
z dnia 21.05.2010
w sprawie powołania lidera miejskiego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010
1211/180/2010
z dnia 20.05.2010
w sprawie powołania komitetu organizacyjnego XVI edycji "Sportowego Turnieju Miast i Gmin"
1210/179/2010
z dnia 20.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1209/178/2010
z dnia 20.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1208/177/2010
z dnia 20.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1207/176/2010
z dnia 18.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1206/175/2010
z dnia 18.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1205/174/2010
z dnia 17.05.2010
w sprawie warunków przedłużenia prawa użytkowania wieczystego
1204/173/2010
z dnia 17.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1203/172/2010
z dnia 17.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1202/171/2010
z dnia 17.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1201/170/2010
z dnia 17.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1200/169/2010
z dnia 14.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1199/168/2010
z dnia 13.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1198/167/2010
z dnia 13.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1197/166/2010
z dnia 12.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1196/165/2010
z dnia 12.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1195/164/2010
z dnia 12.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1194/163/2010
z dnia 12.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1193/162/2010
z dnia 6.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1192/161/2010
z dnia 6.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1191/160/2010
z dnia 5.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1190/159/2010
z dnia 5.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1189/158/2010
z dnia 5.05.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1188/157/2010
z dnia 5.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1187/156/2010
z dnia 30.04.2010
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu
1186/155/2010
z dnia 30.04.2010
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie ul. Wodociągowej
1185/154/2010
z dnia 28.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1184a/153a/2010
z dnia 28.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1184/153/2010
z dnia 28.04.2010
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
1183/152/2010
z dnia 28.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1182/151/2010
z dnia 28.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1181/150/2010
z dnia 28.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1180/149/2010
z dnia 28.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1179/148/2010
z dnia 28.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1178/147/2010
z dnia 28.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1177/146/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Procedur Audytu Wewnętrznego
1175/144/2010
z dnia 26.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1174/143/2010
z dnia 26.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1173/142/2010
z dnia 26.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1172/141/2010
z dnia 26.04.2010
w sprawie uchylenia zarządzeń burmistrza Mikołowa nr 1151/120/10 z dnia 9.04.2010 roku
1171/140/2010
z dnia 22.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1170/139/2010
z dnia 22.04.2010
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1169/138/2010
z dnia 22.04.2010
w sprawie powołania komisji konkursowej
1168/137/2010
z dnia 22.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1167/136/2010
z dnia 22.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1166/135/2010
z dnia 22.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1165/134/2010
z dnia 22.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1164/133/2010
z dnia 22.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1163/132/2010
z dnia 22.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1162/131/2010
z dnia 21.04.2010
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w soboty święta
1161/130/2010
z dnia 21.04.2010
w sprawie sposobu podziału środków na 2010 rok na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
1160/129/2010
z dnia 15.04.2010
w sprawie uchylenia zarządzeń burmistrza miasta Mikołowa
1158/127/2010
z dnia 14.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1157/126/2010
z dnia 12.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1156/125/2010
z dnia 12.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1155/124/2010
z dnia 12.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1154/123/2010
z dnia 12.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1153/122/2010
z dnia 12.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1151/120/2010
z dnia 9.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1150/119/2010
z dnia 9.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1149/118/2010
z dnia 8.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1148/117/2010
z dnia 8.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1147/116/2010
z dnia 7.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1146/115/2010
z dnia 7.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1145/114/2010
z dnia 7.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1144/113/2010
z dnia 7.04.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1143/112/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie powierzenia Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich realizacji projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA"
1142/111/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie częściowej zmiany treści zarządzeń burmistrza Mikołowa
1141/110/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1140/109/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1139/108/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
1138/107/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie stawki czynszu dzierżawnego
1137/106/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1136/105/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1135/104/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1134/103/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1133/102/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1132/101/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1131/100/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1130/99/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1129/98/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1128/97/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1127/96/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1126/95/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1125/94/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1124/93/2010
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1123/92/2010
z dnia 29.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1122/91/2010
z dnia 23.03.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1121/90/2010
z dnia 23.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1120/89/2010
z dnia 22.03.2010
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1119/88/2010
z dnia 18.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1118/87/2010
z dnia 18.03.2010
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1117/86/2010
z dnia 18.03.2010
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
1116/85/2010
z dnia 18.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1115/84/2010
z dnia 18.03.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1114/83/2010
z dnia 17.03.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1113/82/2010
z dnia 17.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1112/81/2010
z dnia 16.03.2010
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2009 rok
1111/80/2010
z dnia 15.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1110/79/2010
z dnia 15.03.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1109/78/2010
z dnia 15.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1108/77/2010
z dnia 15.03.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1107/76/2010
z dnia 9.03.2010
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
1106/75/2010
z dnia 9.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1105/74/2010
z dnia 9.03.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1104/73/2010
z dnia 8.03.2010
w sprawie stawki czynszu najmu
1103/72/2010
z dnia 3.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1102/71/2010
z dnia 3.03.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1101/70/2010
z dnia 3.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1100/69/2010
z dnia 3.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1099/68/2010
z dnia 3.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1098/67/2010
z dnia 3.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1097/66/2010
z dnia 3.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1096/65/2010
z dnia 3.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1095/64/2010
z dnia 3.03.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1094/63/2010
z dnia 1.03.2010
w sprawie Zespołu ds. monitoringu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013 realizowanych wraz z Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
1093/62/2010
z dnia 1.03.2010
w sprawie powołania Biura Projektu ds. realizacji projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013
1092/61/2010
z dnia 1.03.2010
w sprawie prowadzenia działań w zakresie informacji i promocji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013
1091/60/2010
z dnia 1.03.2010
w sprawie ustanowienia procedur przechowywania dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013
1090/59/2010
z dnia 26.02.2010
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 1076/045/10 z dnia 17.02.2010 roku
1089/58/2010
z dnia 26.02.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1088/57/2010
z dnia 26.02.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1087/56/2010
z dnia 26.02.2010
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
1086/55/2010
z dnia 26.02.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1085/54/2010
z dnia 26.02.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1084/53/2010
z dnia 26.02.2010
w sprawie stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1083/52/2010
z dnia 26.02.2010
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa
1082/51/2010
z dnia 26.02.2010
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu kontroli"
1081/50/2010
z dnia 24.02.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1080/49/2010
z dnia 22.02.2010
w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku
1079/48/2010
z dnia 19.02.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1078/47/2010
z dnia 19.02.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1077/46/2010
z dnia 18.02.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1076/45/2010
z dnia 17.02.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1075/44/2010
z dnia 16.02.2010
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 1041/010/10 z dnia 19.01.2010 roku i zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 1056/025/10 z dnia 29.01.2010 roku
1074/43/2010
z dnia 16.02.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1073/42/2010
z dnia 11.02.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1072/41/2010
z dnia 11.02.2010
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy
1071/40/2010
z dnia 11.02.2010
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 878/228/09 z dnia 11 września 2009 r.
1070/39/2010
z dnia 10.02.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1069/38/2010
z dnia 10.02.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1068/37/2010
z dnia 10.02.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1067/36/2010
z dnia 10.02.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1066/35/2010
z dnia 10.02.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1065/34/2010
z dnia 8.02.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1064/33/2010
z dnia 8.02.2010
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Mikołowa
1063/32/2010
z dnia 5.02.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1062/31/2010
z dnia 5.02.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1061/30/2010
z dnia 3.02.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1060/29/2010
z dnia 3.02.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1059/28/2010
z dnia 3.02.2010
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 1040/009/10 z dnia 19.01.2010 roku i zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 1058/027/10 z dnia 1.02.2010 roku
1058/27/2010
z dnia 1.02.2010
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu burmistrza Mikołowa nr 1054/023/10 z dnia 27.01.2010 roku
1057/26/2010
z dnia 29.01.2010
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1056/25/2010
z dnia 29.01.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1055/24/2010
z dnia 29.01.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1054/23/2010
z dnia 27.01.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1053/22/2010
z dnia 27.01.2010
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1043/012/10 z dnia 22.01.2010 roku
1052/21/2010
z dnia 27.01.2010
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1051/20/2010
z dnia 27.01.2010
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1050/19/2010
z dnia 27.01.2010
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1049/18/2010
z dnia 27.01.2010
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1048/17/2010
z dnia 27.01.2010
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1047/16/2010
z dnia 27.01.2010
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1046/15/2010
z dnia 27.01.2010
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1045/14/2010
z dnia 22.01.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1044/13/2010
z dnia 22.01.2010
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 1034/003/10 z dnia 12.01.2010 roku i zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 1035/004/10 z dnia 15.01.2010 roku
1043/12/2010
z dnia 22.01.2010
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu burmistrza miasta Mikołowa nr 1033/002/10 z dnia 12.01.2010 roku
1042/11/2010
z dnia 22.01.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1041/10/2010
z dnia 19.01.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1040/9/2010
z dnia 19.01.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok
1039/8/2010
z dnia 19.01.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1038/7/2010
z dnia 18.01.2010
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
1037/6/2010
z dnia 18.01.2010
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej
1036/5/2010
z dnia 18.01.2010
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonych pod budowę chodnika przy ul. Plebiscytowej
1035/4/2010
z dnia 15.01.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1034/3/2010
z dnia 12.01.2010
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1033/2/2010
z dnia 12.01.2010
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1032/1/2010
z dnia 8.01.2010
w sprawie zamiany nieruchomości

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.19
Data udostępnienia: 2011.01.19 21:52:48
Liczba odwiedzin strony: 6535 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 00:24:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów