Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1444/413/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 18.10.2010 w sprawie powierzenia Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich realizacji projektu pn. "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLIV/893/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2010 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powierzam Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich - jednostce organizacyjnej gminy Mikołów realizację projektu pn. "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.18
Data udostępnienia: 2010.10.28 19:08:42
Liczba odwiedzin strony: 609 (ostatnie odwiedziny 2024.07.03 07:54:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów