Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Decyzje, opinie...
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne
  1. Uchwała nr 4100/III/81/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Mikołów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (426 KB).
  2. Uchwała nr 4100/III/3/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 10 558 713 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok miasta Mikołów; uchwała nr 4100/III/4/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Mikołów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).
  3. Uchwała nr 4100/III/187/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Mikołów projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem; uchwała nr 4100/III/188/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 10 558 713 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Mikołów; uchwała nr 4100/III/189/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Mikołów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1801 KB).
  4. Uchwała nr 4100/III/107/2010 z dnia 28 września 2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta Mikołów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (897 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.09
Data udostępnienia: 2011.05.09 17:56:40
Liczba odwiedzin strony: 4412 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 11:00:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów