Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Sprawozdania
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Sprawozdania Urzędu Miasta

 1. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (5027 KB).
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2010 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1134 KB).
 3. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (17259 KB).
 4. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (3055 KB).
 5. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1451 KB).
 6. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku:
  • sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Mikołowa (Rb-27S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (631 KB),
  • sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami miasta Mikołowa (Rb-27ZZ) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (864 KB),
  • sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych miasta Mikołowa (Rb-28S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (622 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych miasta Mikołowa (Rb-N) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (536 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń miasta Mikołowa (Rb-Z) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (612 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych miasta Mikołowa (Rb-ZN) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (266 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie miasta Mikołowa (Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (474 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami miasta Mikołowa (Rb-50) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1110 KB).
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2009 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1260 KB).
 8. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku:
  • sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych miasta Mikołowa (Rb-PDP)- dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (443 KB),
  • sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych miasta Mikołowa (Rb-ST)- dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (336 KB),
  • sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Mikołowa (Rb-27S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (753 KB),
  • sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych miasta Mikołowa (Rb-28S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (825 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych miasta Mikołowa (Rb-N) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (874 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń miasta Mikołowa (Rb-Z) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (711 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie miasta Mikołowa (Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (490 KB).
 9. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku:
  • sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Mikołowa (Rb-27S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (727 KB),
  • sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych miasta Mikołowa (Rb-28S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (853 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych miasta Mikołowa (Rb-N) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (673 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń miasta Mikołowa (Rb-Z) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (715 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie miasta Mikołowa (Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (510 KB).
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2009 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1128 KB).
 11. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku:
  • sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych miasta Mikołowa (Rb-PDP)- dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (433 KB),
  • sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Mikołowa (Rb-27S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (641 KB),
  • sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych miasta Mikołowa (Rb-28S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (777 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych miasta Mikołowa (Rb-N) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (618 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń miasta Mikołowa (Rb-Z) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (694 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie miasta Mikołowa (Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (476 KB).
 12. Informacje Urzędu Miasta za I kwartał 2009 roku publikowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (34 KB).
 13. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009 roku:
  • bilans miasta Mikołowa - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (794 KB),
  • sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Mikołowa (Rb-27S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (722 KB),
  • sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych miasta Mikołowa (Rb-28S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (795 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych miasta Mikołowa (Rb-N) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (602 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń miasta Mikołowa (Rb-Z) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (686 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie miasta Mikołowa (Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (481 KB).
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2008 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1194 KB).
 15. Informacje Urzędu Miasta za I kwartał 2008 roku publikowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).
 16. Informacje Urzędu Miasta za IV kwartał 2007 roku publikowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).
 17. Informacje Urzędu Miasta za III kwartał 2007 roku publikowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (24 KB).
 18. Informacje Urzędu Miasta za II kwartał 2007 roku publikowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (24 KB).
 19. Informacje Urzędu Miasta za I kwartał 2007 roku publikowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (24 KB).
 20. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2006 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (718 KB).
 21. Informacje Urzędu Miasta za 2006 rok publikowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (24 KB).
 22. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 23 stycznia 2007 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (31 KB).
 23. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniach 5 i 21 grudnia 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (32 KB).
 24. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniach 27 i 30 listopada 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (27 KB).
 25. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 24 października 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).
 26. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 26 września 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (38 KB).
 27. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 29 sierpnia 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).
 28. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (5788 KB).
 29. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 27 czerwca 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (37 KB).
 30. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 30 maja 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).
 31. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 25 kwietnia 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).
 32. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2005 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (5285 KB).
 33. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 28 marca 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB).
 34. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 14 i 28 lutego 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).
 35. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 24 stycznia 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).
 36. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (103 KB).
 37. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 20 grudnia 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).
 38. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 29 listopada 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).
 39. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 25 października i 2 listopada 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (38 KB).
 40. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 27 września 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).
 41. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 30 sierpnia 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).
 42. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 28 czerwca 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).
 43. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 31 maja 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (34 KB).
 44. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 26 kwietnia 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (33 KB).
 45. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2004 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (4119 KB).
 46. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 22 marca 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (33 KB).
 47. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 22 lutego 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).
 48. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 11 stycznia 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).
 49. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 28 grudnia 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (27 KB).
 50. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 30 listopada 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).
 51. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 26 października 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).
 52. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 28 września 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (31 KB).
 53. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 31 sierpnia 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (31 KB).
 54. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 27 lipca 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (25 KB).
 55. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 22 czerwca 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).
 56. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 25 maja 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).
 57. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 27 kwietnia 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (27 KB).
 58. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 30 marca 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).
 59. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 2 marca 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (20 KB).
 60. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 27 stycznia 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (20 KB).
 61. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską Mikołowa w dniu 16 i 29 grudnia 2003 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.29
Data udostępnienia: 2011.04.29 18:15:15
Liczba odwiedzin strony: 9916 (ostatnie odwiedziny 2024.05.22 18:58:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów