Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Informacje nieudostępniane
Szukanie w serwisie
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Informacje nieudostępniane
Mapa serwisu
Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Mikołów, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentu może być złożony ustnie lub pisemnie, w dowolnej formie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Udostępnienie dokumentu polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu. Wgląd odbywa się w komórce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika tej komórki wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu, chyba że okoliczności pozwalają na rezygnację z tego nadzoru.

W zależności od danych zawartych w dokumencie jaki podlega udostępnieniu, udostępnienie może nastąpić w jeden z następujących sposobów:

  • udostępnienie całego dokumentu,
  • udostępnienie określonego fragmentu dokumentu, jeżeli takie udostępnienie jest możliwe bez szkody dla integralności materialnego nośnika tego dokumentu,
  • w drodze sporządzenia kopii lub wyciągu z udostępnionego fragmentu dokumentu,
  • w inny adekwatny do sytuacji sposób.

Zgodę na udostępnienie dokumentu wyrażają:

  • burmistrz - w zakresie dokumentów dotyczących pracy Rady Miejskiej i jej komisji,
  • burmistrz lub sekretarz miasta - w zakresie dokumentów dotyczących pracy burmistrza jako organu wykonawczego gminy,
  • kierownicy komórek organizacyjnych - w zakresie działalności danej komórki organizacyjnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.03
Data udostępnienia: 2008.07.03 23:47:02
Liczba odwiedzin strony: 19524 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 17:39:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów