Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Instrukcja obsługi
Szukanie w serwisie
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Informacje nieudostępniane
Mapa serwisu
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 z 8 października 2001 r., poz. 1198) i rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10, poz. 68), strony Biuletynu Informacji Publicznej gminy Mikołów posiadają:
 • logo Biuletynu Informacji Publicznej wraz z odsyłaczem do strony głównej Biuletynu,
 • logo serwisu informacyjnego miasta i gminy Mikołów wraz z odsyłaczem do strony głównej serwisu,
 • menu przedmiotowe obejmujące grupy tematyczne, w które zostały zgrupowane informacje publiczne udostępniane w Biuletynie na podstawie ustawy,
 • odsyłacze do instrukcji korzystania ze stron Biuletynu oraz informacji dotyczącej sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miasta, a nieudostępnionych w Biuletynie,
 • treść strony wraz z danymi teleadresowymi każdej osoby redagującej stronę Biuletynu i umieszczającej na niej informacje oraz datą dokonania zmiany zawartości strony,
 • moduł wyszukujący, umożliwiający znalezienie stron Biuletynu zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego Biuletyn,
 • informację o liczbie odwiedzin każdej strony Biuletynu.

Menu przedmiotowe

Podstawowym elementem strony umożliwiającym dostęp do poszukiwanych informacji jest menu główne, znajdujące się w górnej części ekranu. Podzielone jest ono na kilka działów tematycznych, grupujących informacje umieszczone w Biuletynie. Po wskazaniu kursorem myszy odpowiedniego działu i naciśnięciu lewego przycisku myszy, otwiera się strona Biuletynu opatrzona nagłówkiem odpowiadającym napisowi, który występował na wskazanym przycisku graficznym. Równocześnie po lewej stronie ekranu pojawia się odpowiadające danemu działowi wielopoziomowe menu podrzędne, grupujące w sposób bardziej szczegółowy informacje umieszczone w Biuletynie. Sposób korzystania z menu podrzędnego jest taki sam, jak w przypadku menu głównego.

Treść strony

Treść strony wypełnia obszar wyświetlany na ekranie między nagłówkiem strony (na górze) a stopką (na dole). W treści strony mogą występować elementy aktywne tzw. odsyłacze, które umożliwiają zmianę aktualnie oglądanej strony, lub przemieszczenie się do innego fragmentu aktualnie oglądanej strony. Standardowo wyświetlane są one w kolorze granatowym z atrybutem podkreślenia. Aby przy ich pomocy "przenieść się" w inne miejsce w serwisie, należy wskazać odsyłacz myszką i nacisnąć jej lewy klawisz, gdy kursor myszy zmieni kształt (przyjmie postać dłoni).

Stopka

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w dolnej część ekranu, wyświetlana jest stopka, zawierająca następujące informacje:

 • dane teleadresowe osoby redagującej daną stronę Biuletynu i umieszczającej na niej informacje,
 • datę dokonania zmiany zawartości strony,
 • liczbę odwiedzin danej strony,
 • odsyłacz do rejestru zmian danej strony,
 • odsyłacz do instrukcji korzystania ze stron Biuletynu,
 • odsyłacz do informacji dotyczącej sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miasta, a nieudostępnionych w Biuletynie,
 • odsyłacz do spisu wszystkich osób redagujących Biuletyn.

Wyszukiwarka

W lewej górnej części ekranu, jako pierwsza pozycja w menu podrzędnym, na każdej stronie Biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i nacisnąć przycisk "szukaj". Wpisywane hasło może składać się z kilku słów, które należy wpisać, oddzielając je spacjami. Można stosować cudzysłowy - jeżeli wyszukiwaną frazę umieścimy w cudzysłowie, to wówczas znalezione zostaną strony zawierające dokładnie taką frazę. Można także używać znaków: ? oraz *, których znaczenie jest następujące:

 • ? - zastępuje jeden dowolny znak,
 • * - zastępuje dowolną liczbę znaków.

W odpowiedzi zostanie wyświetlona strona zatytułowana "Wyniki wyszukiwania" zawierająca listę znalezionych stron zawierających poszukiwane słowo lub frazę.

Rejestr zmian strony i dostęp do stron archiwalnych

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w dolnej część ekranu, wyświetlana jest stopka, której jednym z elementów jest odsyłacz do rejestru zmian danej strony. W rejestrze tym odnotowywane są wszystkie zmiany zawartości danej strony w postaci tabelki, w której każda zmiana posiada krótki opis (czego dotyczyła) oraz datę jej dokonania.

Aby "otworzyć" rejestr zmian danej strony, należy wskazać odsyłacz myszką i nacisnąć jej lewy klawisz, gdy kursor myszy zmieni kształt (przyjmie postać dłoni). Po otwarciu rejestru, na stronie wyświetlana jest tabelka z dwoma kolumnami: "data modyfikacji", "zakres modyfikacji". Dzięki odsyłaczom, znajdującym się w kolumnie "data modyfikacji" możliwy jest dostęp do archiwalnej zawartości danej strony i wyświetlenie jej w postaci sprzed wprowadzenia danej modyfikacji. W ten sposób można prześledzić całą historię danej strony: od momentu jej udostępnienia do chwili obecnej - najwyższa pozycja w tabelce zawiera odsyłacz do strony aktualnej.

Rejestr zmian danej strony zawiera więc pełny zestaw archiwalnych postaci danej strony i umożliwia odtworzenie zawartości strony z każdego etapu jej modyfikacji oraz dostęp do wszystkich materiałów publikowanych na stronie, nawet tych, których już nie ma stronie aktualnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.09
Data udostępnienia: 2009.07.09 22:57:22
Liczba odwiedzin strony: 19006 (ostatnie odwiedziny 2024.05.22 20:28:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów