Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Borowa Wieś

Bujaków

Centrum

Gniotek

Goj

Gronie

Kamionka

Mokre

Paniowy

Reta

Borowa Wieś

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Buczka - ul. Gliwicką - ul. Przelotową - potokiem Jasienica - granicą miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/289/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 :5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Borowa Wieś - legenda (PDF 111 KB) Borowa Wieś 4 (PDF 1,4 MB) Borowa Wieś 3 (PDF 1,2 MB) Borowa Wieś 2 (PDF 1,3 MB) Borowa Wieś 1 (PDF 1,3 MB)Borowa Wieś

Borowa Wieś 1 Format PDF PDF (1,3 MB)

Borowa Wieś 2 Format PDF PDF (1,3 MB)

Borowa Wieś 3 Format PDF PDF (1,2 MB)

Borowa Wieś 4 Format PDF PDF (1,4 MB)

Borowa Wieś - legenda Format PDF PDF (111 KB)

Borowa Wieś - całość Format PDF PDF (4,2 MB)

Bujaków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - granicą miasta (obejmuje sołectwo Bujaków), (obszar określony w uchwale nr XXII/287/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Bujaków 4 (PDF 1,4 MB) Bujaków 3 (PDF 1,2 MB) Bujaków 2 (PDF 1,3 MB) Bujaków 1 (PDF 1019 KB) Bujaków - legenda (PDF 103 KB)Bujaków

Bujaków 1 Format PDF PDF (1019 KB)

Bujaków 2 Format PDF PDF (1,3 MB)

Bujaków 3 Format PDF PDF (1,2 MB)

Bujaków 4 Format PDF PDF (1,4 MB)

Bujaków - legenda Format PDF PDF (103 KB)

Bujaków - całość Format PDF PDF (3,8 MB)

Centrum

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych ulicami: Cieszyńska - Beskidzka - Bielska - Pszczyńska - granica miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/281/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem terenu opracowanego w skali 1 : 1 000 określonego w §1 pkt 1 uchwały nr XLIV/548/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 26 czerwca 2001 roku oraz terenu obejmującego działki nr 841/69 i 846/83 przy ul. Stara Droga (obszar określony w uchwale nr XXVIII/413/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 listopada 2004 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Centrum 1 (PDF 676 KB) Centrum 2 (PDF 1,3 MB) Centrum 3 (PDF 1,3 MB) Centrum 4 (PDF 629 KB) Centrum 5 (PDF 1,1 MB) Centrum 6 (PDF 1,1 MB) Centrum - legenda (PDF 120 KB)Centrum

Centrum 1 Format PDF PDF (676 KB)

Centrum 2 Format PDF PDF (1,3 MB)

Centrum 3 Format PDF PDF (1,3 MB)

Centrum 4 Format PDF PDF (629 KB)

Centrum 5 Format PDF PDF (1,1 MB)

Centrum 6 Format PDF PDF (1,1 MB)

Centrum - legenda Format PDF PDF (120 KB)

Centrum - całość Format PDF PDF (4,3 MB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych ulicami: K. Prusa, K. Miarki, Krakowską, św. Wojciecha (obszar określony w uchwale nr XXII/281/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r. i nr XLIV/548/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz uchwale nr XL/618/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 listopada 2005 r.) z wyłączeniem terenu:

  • pomiędzy ul. K. Miarki - ul. K. Prusa - ul. Rajcy w granicach działek nr: 1417/87, 1819/43, 1821/42, 1818/46, 1814/44, 1812/44, 1813/45, 1820/47, 1467/47 oraz części działek nr: 1807/39, 2572/44 i 773/47,
  • pomiędzy ul. Krakowską, Plac 750-lecia, ul. Młyńska (Młyńska 1), Pszczyńską (Pszczyńska 8) w granicach działek: 448/31, 449/31, 447/31, 444/31, 445/31, 446/31, 415/31, 416/31, 210/32, 1993/32, 1990/31, 1836/31, 1989/31, 1992/31, 1991/32, 1986/31, 1987/31, 1833/31, 136/31, 1834/31, 1492/31, 1820/31, 1819/31.

Granice obszaru określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały.

Centrum fragment A - legenda (PDF 260 KB) Centrum fragment A 3 (PDF 1,6 MB) Centrum fragment A 2 (PDF 1,6 MB) Centrum fragment A 1 (PDF 1,3 MB)Centrum fragment A

Centrum fragment A 1 Format PDF PDF (1,3 MB)

Centrum fragment A 2 Format PDF PDF (1,6 MB)

Centrum fragment A 3 Format PDF PDF (1,6 MB)

Centrum fragment A - legenda Format PDF PDF (260 KB)

Centrum fragment A - całość Format PDF PDF (3,9 MB)

Gniotek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Podleską - Beskidzką - Krakowską - granicami miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/283/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem odcinka projektowanej drogi K11Z1/2 w obrębie działki 1245/110 oraz wyłączeniem działki nr 1995/99 graniczącej z terenem kopalni doświadczalnej "Barbara" - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Gniotek - legenda (PDF 86 KB) Gniotek 2 (PDF 1012 KB) Gniotek 1 (PDF 869 KB)Gniotek

Gniotek 1 Format PDF PDF (869 KB)

Gniotek 2 Format PDF PDF (1012 KB)

Gniotek - legenda Format PDF PDF (86 KB)

Gniotek - całość Format PDF PDF (1,7 MB)

Goj

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: DK 81 - ul. Wojska Polskiego - ul. Łączna - ul. Gliwicka (obszar określony w uchwale nr XXII/285/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem odcinka ul. Różanej (K11D) w obrębie działki 807/100 - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Goj - całość (PDF 1,1 MB)Goj

Goj - całość Format PDF PDF (1,1 MB)

Gronie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Krakowską - ul. Beskidzką - ul. Pszczyńską - granicą miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/284/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Gronie - całość (PDF 1,4 MB)Gronie

Gronie - całość Format PDF PDF (1,4 MB)

Kamionka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Podleską - Obwodową (DK 44) - torami PKP - potokiem Jamna - granicami miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/282/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Kamionka - legenda (PDF 109 KB) Kamionka 3 (PDF 1,4 MB) Kamionka 2 (PDF 1,5 MB) Kamionka 1 (PDF 1,2 MB)Kamionka

Kamionka 1 Format PDF PDF (1,2 MB)

Kamionka 2 Format PDF PDF (1,5 MB)

Kamionka 3 Format PDF PDF (1,4 MB)

Kamionka - legenda Format PDF PDF (109 KB)

Kamionka - całość Format PDF PDF (3,4 MB)

Mokre

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru określonego w uchwale nr XLII/517/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.04.2001 r., znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Mokre - legenda (PDF 103 KB) Mokre 3 (PDF 1,5 MB) Mokre 2 (PDF 1,7 MB) Mokre 1 (PDF 1,1 MB)Mokre

Mokre 1 Format PDF PDF (1,1 MB)

Mokre 2 Format PDF PDF (1,7 MB)

Mokre 3 Format PDF PDF (1,5 MB)

Mokre - legenda Format PDF PDF (103 KB)

Mokre - całość Format PDF PDF (3,7 MB)

Paniowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - ul. Przelotową - ul. Gliwicką - ul. Buczka - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką - ul. Łączną - ul. Wojska Polskiego - ul. Zamkową - ul. 15 Grudnia - ul. Mokierską (obszar określony w uchwale nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn.18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Paniowy - legenda (PDF 107 KB) Paniowy 3 (PDF 1,6 MB) Paniowy 2 (PDF 1,5 MB) Paniowy 1 (PDF 1,5 MB)Paniowy

Paniowy 1 Format PDF PDF (1,5 MB)

Paniowy 2 Format PDF PDF (1,5 MB)

Paniowy 3 Format PDF PDF (1,6 MB)

Paniowy - legenda Format PDF PDF (107 KB)

Paniowy - całość Format PDF PDF (4,2 MB)

Reta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: DK 81 - torami PKP - potokiem Jamna - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką (obszar określony w uchwale nr XXII/286/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Reta - legenda (PDF 120 KB) Reta 4 (PDF 1,1 MB) Reta 3 (PDF 661 KB) Reta 2 (PDF 960 KB) Reta 1 (PDF 806 KB)Reta

Reta 1 Format PDF PDF (806 KB)

Reta 2 Format PDF PDF (960 KB)

Reta 3 Format PDF PDF (661 KB)

Reta 4 Format PDF PDF (1,1 MB)

Reta - legenda Format PDF PDF (120 KB)

Reta - całość Format PDF PDF (2,7 MB)

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grzegorz Kuśnierz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 63, e-mail: bgm.3@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.27
Data udostępnienia: 2008.07.01 23:57:38
Liczba odwiedzin strony: 127009 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 09:36:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów