Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Wyniki kontroli
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne
  1. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Mikołowa przez Najwyższą Izbę Kontroli w Katowicach w dniach od 22 sierpnia do 4 października 2005 r. Kontrolę przeprowadzili: Aleksander Małysz - specjalista kontroli państwowej w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach na podstawie upoważnienia nr 046122 z dnia 28.07.2005 oraz Piotr Wiśniewski - starszy inspektor kontroli państwowej na podstawie upoważnienia nr 047715 z dnia 14.09.2005. Protokół sporządzono 11.10.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (8811 KB).
    • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Mikołowa - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (526 KB),
    • Protokół z narady pokontrolnej w dniu 27.10.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (307 KB).
  2. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w dniach 18-20.10.2005 r. Kontrolę przeprowadził kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji UM Mikołów - mgr Wojciech Zięba. Protokół sporządzono 19.10.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (200 KB).
  3. Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie w dniach 22-23.12.2004 r. Kontrolę przeprowadził kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji UM Mikołów - mgr Wojciech Zięba. Protokół sporządzono 3.01.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (668 KB).
  4. Komunikat Audytora Wewnętrznego z dnia 30.11.2004 r. w sprawie audytu wewnętrznego w ZIM sp. z o.o. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).
  5. Sprawozdanie nr IP-271/2004 z kontroli doraźnej w zakresie sposobu realizacji przez Straż Miejską w Mikołowie obowiązku przekazywania Policji informacji o sprawcach wykroczeń, którzy podlegają wpisowi do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Kontrolę przeprowadził podinsp. Michał Ślósarczyk - ekspert Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji KWP w Katowicach, zgodnie z poleceniem służbowym z dnia 1.04.2004 r. Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz na podstawie programu kontroli l. dz. IP 271/2004 i upoważnienia nr 142/2004. Sprawozdanie sporządzono 31.05.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1118 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grzegorz Szymański, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 48, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 20, e-mail: bmw@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.27
Data udostępnienia: 2008.07.01 23:57:34
Liczba odwiedzin strony: 8744 (ostatnie odwiedziny 2024.05.22 10:22:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów