Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

 

Zarządzenie Przedmiot
273/210/2011
z dnia 30.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
272/209/2011
z dnia 26.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
271/208/2011
z dnia 26.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
270/207/2011
z dnia 26.05.2011
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych
269/206/2011
z dnia 26.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
268/205/2011
z dnia 26.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
267/204/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
266/203/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
265/202/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
264/201/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
263/200/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
262/199/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
261/198/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
260/197/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
259/196/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zamiany nieruchomości
258/195/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
257/194/2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
256/193/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
255/192/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
254/191/2011
z dnia 23.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
253/190/2011
z dnia 23.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
252/189/2011
z dnia 23.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
251/188/2011
z dnia 23.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
250/187/2011
z dnia 23.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
249/186/2011
z dnia 23.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
248/185/2011
z dnia 23.05.2011
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert
247/184/2011
z dnia 23.05.2011
w sprawie zamiany nieruchomości
246/183/2011
z dnia 23.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
245/182/2011
z dnia 23.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
244/181/2011
z dnia 19.05.2011
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokalu użytkowego na terenie miasta Mikołów
243/180/2011
z dnia 19.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
242/179/2011
z dnia 16.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
241/178/2011
z dnia 16.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
240/177/2011
z dnia 16.05.2011
w sprawie ustalenia zasad przekazania i rozliczenia dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
239/176/2011
z dnia 16.05.2011
w sprawie powołania komitetu organizacyjnego odpowiedzialnego za przebieg XVII edycji "Sportowego Turnieju Miast i Gmin"
238/175/2011
z dnia 13.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
237/174/2011
z dnia 13.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
236/173/2011
z dnia 13.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
235/172/2011
z dnia 12.05.2011
w sprawie ustalenia zasad przekazania i rozliczenia dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
234/171/2011
z dnia 12.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
233/170/2011
z dnia 12.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
232/169/2011
z dnia 11.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
231/168/2011
z dnia 11.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
230/167/2011
z dnia 10.05.2011
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami ks. Górka i Chudowską
229/166/2011
z dnia 6.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
228/165/2011
z dnia 6.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
227/164/2011
z dnia 5.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
226/163/2011
z dnia 5.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
225/162/2011
z dnia 5.05.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
224/161/2011
z dnia 5.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
223/160/2011
z dnia 29.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
222/159/2011
z dnia 28.04.2011
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
221/158/2011
z dnia 28.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
220/157/2011
z dnia 28.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
219/156/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie ustalenia dnia wolnego w dniu 2 maja 2011 r.
218/155/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
217/154/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
216/153/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
215/152/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
214/151/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
213/150/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
212/149/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
211/148/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
210/147/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
209/146/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
208/145/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
207/144/2011
z dnia 27.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
206/143/2011
z dnia 20.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
205/142/2011
z dnia 20.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
204/141/2011
z dnia 19.04.2011
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze
203/140/2011
z dnia 19.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
202/139/2011
z dnia 18.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
201/138/2011
z dnia 15.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
200/137/2011
z dnia 15.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
199/136/2011
z dnia 15.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
198/135/2011
z dnia 14.04.2011
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
197/134/2011
z dnia 14.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
196/133/2011
z dnia 14.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
195/132/2011
z dnia 14.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
194/131/2011
z dnia 14.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
193/130/2011
z dnia 13.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i uchylenia zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 163/100/11 z dnia 22.03.2011 roku
192/129/2011
z dnia 13.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
191/128/2011
z dnia 13.04.2011
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 162/099/11 z dnia 22.03.2011 roku i uchylenia zapisu w zarządzeniu burmistrza Mikołowa nr 148/085/11 z dnia 16.03.2011
190/127/2011
z dnia 11.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
189/126/2011
z dnia 11.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
188/125/2011
z dnia 11.04.2011
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
187/124/2011
z dnia 11.04.2011
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok
186/123/2011
z dnia 8.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
185/122/2011
z dnia 8.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
184/121/2011
z dnia 5.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
183/120/2011
z dnia 5.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
182/119/2011
z dnia 5.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
181/118/2011
z dnia 5.04.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
180/117/2011
z dnia 5.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
179/116/2011
z dnia 1.04.2011
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dyrektorów/kierowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów
178/115/2011
z dnia 31.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
177/114/2011
z dnia 31.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
176/113/2011
z dnia 30.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
175/112/2011
z dnia 30.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
174/111/2011
z dnia 30.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
173/110/2011
z dnia 30.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
172/109/2011
z dnia 30.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
171/108/2011
z dnia 30.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
170/107/2011
z dnia 30.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
169/106/2011
z dnia 30.03.2011
w sprawie ustanowienia służebności drogi
168/105/2011
z dnia 28.03.2011
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy Mikołów
167/104/2011
z dnia 28.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
166/103/2011
z dnia 28.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
165/102/2011
z dnia 23.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
164/101/2011
z dnia 23.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
163/100/2011
z dnia 22.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
162/99/2011
z dnia 22.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
161/98/2011
z dnia 22.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
160/97/2011
z dnia 22.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
159/96/2011
z dnia 22.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
158/95/2011
z dnia 22.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
157/94/2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
156/93/2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
155/92/2011
z dnia 16.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
154/91/2011
z dnia 16.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
153/90/2011
z dnia 16.03.2011
w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
152/89/2011
z dnia 16.03.2011
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
151/88/2011
z dnia 16.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
150/87/2011
z dnia 16.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
149/86/2011
z dnia 16.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
148/85/2011
z dnia 16.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
147/84/2011
z dnia 16.03.2011
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
146/83/2011
z dnia 16.03.2011
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
145/82/2011
z dnia 14.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
144/81/2011
z dnia 14.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
143/80/2011
z dnia 11.03.2011
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
142/79/2011
z dnia 10.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
141/78/2011
z dnia 10.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
140/77/2011
z dnia 9.03.2011
w sprawie sposobu podziału środków na 2011 rok na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
139/76/2011
z dnia 8.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
138/75/2011
z dnia 8.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
137/74/2011
z dnia 7.03.2011
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miasto Mikołów"
136/73/2011
z dnia 7.03.2011
w sprawie uchwalenia Regulaminu przepływu informacji dodatkowo publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej
135/72/2011
z dnia 7.03.2011
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert
134/71/2011
z dnia 7.03.2011
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert
133/70/2011
z dnia 4.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
132/69/2011
z dnia 4.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
131/68/2011
z dnia 4.03.2011
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod projektowane drogi publiczne przy ul. Elsnera
130/67/2011
z dnia 4.03.2011
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod projektowane drogi publiczne przy ul. Elsnera
129/66/2011
z dnia 2.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
128/65/2011
z dnia 2.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
127/64/2011
z dnia 2.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
126/63/2011
z dnia 2.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
125/62/2011
z dnia 2.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
124/61/2011
z dnia 2.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
123/60/2011
z dnia 2.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
122/59/2011
z dnia 1.03.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
121/58/2011
z dnia 1.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
120/57/2011
z dnia 28.02.2011
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną drogę lokalną łączącą ul. Podleską z ul. Plebiscytową
119/56/2011
z dnia 25.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
118/55/2011
z dnia 25.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
117/54/2011
z dnia 25.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
116/53/2011
z dnia 25.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
115/52/2011
z dnia 24.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
114/51/2011
z dnia 24.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
113/50/2011
z dnia 23.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
112/49/2011
z dnia 23.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
111/48/2011
z dnia 22.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
110/47/2011
z dnia 21.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
109/46/2011
z dnia 21.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
108/45/2011
z dnia 18.02.2011
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową
107/44/2011
z dnia 15.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
106/43/2011
z dnia 15.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
105/42/2011
z dnia 15.02.2011
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o stypendia przyznawane przez Radę Miejską Mikołowa
104/41/2011
z dnia 11.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
103/40/2011
z dnia 11.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
102/39/2011
z dnia 11.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
101/38/2011
z dnia 9.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
100/37/2011
z dnia 9.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
99/36/2011
z dnia 9.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
98/35/2011
z dnia 9.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
97/34/2011
z dnia 3.02.2011
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
96/33/2011
z dnia 2.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
95/32/2011
z dnia 2.02.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
94/31/2011
z dnia 2.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
93/30/2011
z dnia 2.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
92/29/2011
z dnia 31.01.2011
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia
91/28/2011
z dnia 31.01.2011
w sprawie prowadzenia działań w zakresie informacji i promocji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013
90/27/2011
z dnia 31.01.2011
w sprawie Zespołu ds. monitoringu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013 realizowanych wraz z Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
89/26/2011
z dnia 31.01.2011
w sprawie powierzenia Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich realizacji projektu pn. "Akademia umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy"
88/25/2011
z dnia 31.01.2011
w sprawie powierzenia Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich realizacji projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA"
87/24/2011
z dnia 28.01.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
86/23/2011
z dnia 28.01.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
85/22/2011
z dnia 28.01.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
84/21/2011
z dnia 28.01.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
83/20/2011
z dnia 27.01.2011
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków publicznego realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
82/19/2011
z dnia 25.01.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
81/18/2011
z dnia 25.01.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
80/17/2011
z dnia 25.01.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
79/16/2011
z dnia 25.01.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
78/15/2011
z dnia 25.01.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
77/14/2011
z dnia 25.01.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
76/13/2011
z dnia 25.01.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
75/12/2011
z dnia 25.01.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
74/11/2011
z dnia 25.01.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
73/10/2011
z dnia 25.01.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
72/9/2011
z dnia 19.01.2011
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
71/8/2011
z dnia 17.01.2011
w sprawie przyjęcia jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2011 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Mikołowa
70/7/2011
z dnia 17.01.2011
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Buczka
69/6/2011
z dnia 17.01.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
68/5/2011
z dnia 12.01.2011
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok
67/4/2011
z dnia 12.01.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok
66/3/2011
z dnia 7.01.2011
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie ul. Paprotek
65/2/2011
z dnia 7.01.2011
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod ul. Polną
64/1/2011
z dnia 3.01.2011
w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.22
Data udostępnienia: 2011.06.22 21:58:29
Liczba odwiedzin strony: 7087 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 18:59:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów