Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 235/172/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 12.05.2011 w sprawie ustalenia zasad przekazania i rozliczenia dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr VI/76/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Udzielam dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup rusztowania.

§2

Dotacja zostanie przekazana na rachunek ZUK na podstawie pisemnego wniosku referatu merytorycznego Urzędu Miasta Mikołowa.

§3

Zakład Usług Komunalnych zobowiązany jest do wykorzystania dotacji wyłącznie na cel określony niniejszym zarządzeniem oraz do rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek gminy Mikołów w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.12
Data udostępnienia: 2011.05.26 21:30:14
Liczba odwiedzin strony: 798 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 19:45:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów