Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Ogłoszenia wyborcze
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Wyciąg z obwieszczenia komisarza wyborczego w Katowicach z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 3 listopada 2010 roku

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 3 listopada 2010 roku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 2 listopada 2010 roku

Obwieszczenie burmistrza Mikołowa z dnia 29 września 2010 roku

Uchwała nr L/1033/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010 r.

Uchwała nr XLV/911/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Obwieszczenie starosty mikołowskiego o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu Mikołowskiego

Obwieszczenie marszałka województwa śląskiego z dnia 23 września 2010 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r.

Wyciąg z obwieszczenia komisarza wyborczego w Katowicach z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

Wyciąg z obwieszczenia komisarza wyborczego w Katowicach można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie w dniach 20 i 21 listopada 2010 r. można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (55 KB).

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 3 listopada 2010 roku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 3 listopada 2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mikołowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.- dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (82 KB).

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych z wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.- dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (126 KB).

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 3 listopada 2010 roku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 3 listopada 2010 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Mikołowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.- dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 2 listopada 2010 roku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 2 listopada 2010 roku o o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Mikołowa w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.- dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (62 KB).

Obwieszczenie burmistrza Mikołowa z dnia 29 września 2010 roku

Obwieszczenie burmistrza Mikołowa z dnia 29 września 2010 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Mikołowa - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (62 KB).

Uchwała nr L/1033/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010 r.

Uchwała nr L/1033/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (62 KB).

Uchwała nr XLV/911/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XLV/911/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Mikołowa na okręgi wyborcze - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (126 KB).

Obwieszczenie starosty mikołowskiego o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu Mikołowskiego

Obwieszczenie starosty mikołowskiego o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu Mikołowskiego - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (208 KB).

Obwieszczenie marszałka województwa śląskiego z dnia 23 września 2010 r.

Obwieszczenie marszałka województwa śląskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2010 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (120 KB).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r.

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (303 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.11.25
Data udostępnienia: 2010.11.25 22:46:08
Liczba odwiedzin strony: 16096 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:46:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów