Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 151/88/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 16.03.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  2 200 2 200
dział 750 Administracja publiczna 2 200 2 200
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 200 2 200
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 900
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   300
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200  

§2

Dokonać zmian zapisu w ZBM 122/059/11 z dnia 1.03.2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, z:

"dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 300
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 300
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 300"

na:

"dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 300
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 300
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 300"

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.16
Data udostępnienia: 2011.03.18 21:10:26
Liczba odwiedzin strony: 774 (ostatnie odwiedziny 2023.09.28 02:09:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów