Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 112/49/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 23.02.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      40 600 40 600
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   7 000
rozdz. 01095 Pozostała działalność   7 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   7 000
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   7 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   7 000
dział 630 Turystyka   2 000
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   2 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   2 000
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   2 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   2 000
dział 750 Administracja publiczna   29 600
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   28 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   28 000
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   28 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   28 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność   1 600
    I. Wydatki bieżące, w tym:   1 600
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   1 600
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   1 600
dział 758 Różne rozliczenia 40 600  
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 40 600  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 40 600  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40 600  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 600  
dział 801 Oświata i wychowanie   1 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   500
    I. Wydatki bieżące, w tym:   500
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   500
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   500
rozdz. 80104 Przedszkola   500
    I. Wydatki bieżące, w tym:   500
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   500
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   500
dział 926 Kultura fizyczna   1 000
rozdz. 92695 Pozostała działalność   1 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   1 000
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   1 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   1 000

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.23
Data udostępnienia: 2011.03.04 20:30:33
Liczba odwiedzin strony: 774 (ostatnie odwiedziny 2024.07.08 19:07:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów