Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 211/148/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 27.04.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr VII/85/2011 z dnia 26.04.2011 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 370 414,65 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 370 414,65
rozdz. 85232 Centra integracji społecznej 370 414,65
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 314 852,45
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 55 562,20

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 370 414,65 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 370 414,65
rozdz. 85232 Centra integracji społecznej 370 414,65
§ 3117 Świadczenia społeczne 1 910,80
§ 3119 Świadczenia społeczne 337,20
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 342,94
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 119,34
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 613,27
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 107,06
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 410,09
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 426,48
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 43 928,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 752,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 28 239,55
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 983,45
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 850,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 150,00
§ 4287 Zakup usług zdrowotnych 425,00
§ 4289 Zakup usług zdrowotnych 75,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych 107 678,11
§ 4309 Zakup usług pozostałych 19 002,02
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 681,70
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 120,30
§ 4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 680,85
§ 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 120,15
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 092,14
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 369,20

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.27
Data udostępnienia: 2011.05.09 17:56:42
Liczba odwiedzin strony: 769 (ostatnie odwiedziny 2023.09.27 01:59:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów