Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 105/42/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 15.02.2011 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o stypendia przyznawane przez Radę Miejską Mikołowa

Na podstawie art. 33 ust. ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/239/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów przyznawanych przez Radę Miejską Mikołowa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję komisję ds. rozpatrywania wniosków o stypendia przyznawane przez Radę Miejską Mikołowa, w składzie:

  • dr Ryszard Majchrzak,
  • mgr Barbara Wilkoszyńska,
  • mgr Stanisław Sobek.

§2

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 204/172/07 z dnia 7 września 2007 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o stypendia przyznawane przez Radę Miejską Mikołowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.15
Data udostępnienia: 2011.02.22 22:40:19
Liczba odwiedzin strony: 1050 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 15:30:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów