Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 67/4/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 12.01.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
  21 443 21 443
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 19 943 19 943
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 19 943 19 943
I. Wydatki bieżące, w tym: 19 943 15 110
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 19 943 15 110
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19 943  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   15 110
II. Wydatki majątkowe, w tym:   4 833
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   4 833
dział 801 Oświata i wychowanie 1 500 1 500
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 500 1 500
I. Wydatki bieżące, w tym: 1 500 1 500
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 500 1 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 500  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   1 500

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.12
Data udostępnienia: 2011.01.19 21:52:50
Liczba odwiedzin strony: 528 (ostatnie odwiedziny 2020.09.05 06:39:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów