Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 116/53/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 25.02.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      56 547,40 56 547,40
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000 20 000
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 20 000 20 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 20 000 20 000
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 20 000 20 000
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 20 000  
dział 926 Kultura fizyczna 36 547,40 36 547,40
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 36 547,40 36 547,40
    I. Wydatki bieżące, w tym:   36 547,40
    1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   36 547,40
    II. Wydatki majątkowe 36 547,40  
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 36 547,40  
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 36 547,40  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.25
Data udostępnienia: 2011.03.07 19:31:30
Liczba odwiedzin strony: 846 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:59:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów