Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 240/177/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 16.05.2011 w sprawie ustalenia zasad przekazania i rozliczenia dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/43/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Udzielam dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup recyklera.

§2

Dotacja zostanie przekazana na rachunek Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie na podstawie pisemnego wniosku referatu merytorycznego Urzędu Miasta Mikołowa.

§3

Zakład Usług Komunalnych zobowiązany jest do wykorzystania dotacji wyłącznie na cel określony niniejszym zarządzeniem oraz do rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek gminy Mikołów w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.16
Data udostępnienia: 2011.05.26 21:30:15
Liczba odwiedzin strony: 649 (ostatnie odwiedziny 2023.09.28 15:32:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów