Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

 

Zarządzenie Przedmiot
244/398/2005
z dnia 30.12.2005
w sprawie zatwierdzenia dowodów wpłat należności budżetowych
243/397/2005
z dnia 30.12.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
242/396/2005
z dnia 30.12.2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na II półrocze 2005 roku
241/395/2005
z dnia 29.12.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
240/394/2005
z dnia 29.12.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
239/393/2005
z dnia 27.12.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
238/392/2005
z dnia 27.12.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
237/391/2005
z dnia 27.12.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
236/390/2005
z dnia 27.12.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
235/389/2005
z dnia 27.12.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
234/388/2005
z dnia 22.12.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2005 rok
233/387/2005
z dnia 22.12.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
232/386/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
231/385/2005
z dnia 14.12.2005
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa
230/384/2005
z dnia 13.12.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2005 rok
229/383/2005
z dnia 13.12.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
228/382/2005
z dnia 13.12.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
227/381/2005
z dnia 13.12.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
226/380/2005
z dnia 12.12.2005
w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Kierowników/Dyrektorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego miasta Mikołowa
225/379/2005
z dnia 12.12.2005
w sprawie terminów rozliczania kosztów podróży służbowych
224/378/2005
z dnia 12.12.2005
w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/10/2002 burmistrza Mikołowa z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości
223/377/2005
z dnia 12.12.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
222/376/2005
z dnia 8.12.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
221/375/2005
z dnia 8.12.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
220/374/2005
z dnia 7.12.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości
219/373/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
218/372/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Bromboszcza
217/371/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
216/370/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
215/369/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
214/368/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
213/367/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
212/366/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
211/365/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
210/364/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
209/363/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
208/362/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
207/361/2005
z dnia 30.11.2005
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 192/346/2005 z dnia 28.10.2005 r.
206/360/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
205/359/2005
z dnia 24.11.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Polną
204/358/2005
z dnia 22.11.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
203/357/2005
z dnia 22.11.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
202/356/2005
z dnia 18.11.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
201/355/2005
z dnia 18.11.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
200/354/2005
z dnia 15.11.2005
w sprawie przekazania danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
199/353/2005
z dnia 14.11.2005
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2006
198/352/2005
z dnia 10.11.2005
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pasywów i aktywów w roku 2005
197/351/2005
z dnia 10.11.2005
w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mikołowa
196/350/2005
z dnia 31.10.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
195/349/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
194/348/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
193/347/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
192/346/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
191/345/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
190/344/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
189/343/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
188/342/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego dla miasta Mikołowa
187/341/2005
z dnia 24.10.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
186/340/2005
z dnia 24.10.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
185/339/2005
z dnia 24.10.2005
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 180/334/2005 z dnia 17.10.2005 r. i zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
184/338/2005
z dnia 24.10.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
183/337/2005
z dnia 19.10.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
182/336/2005
z dnia 18.10.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2005 rok
181/335/2005
z dnia 18.10.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
180/334/2005
z dnia 17.10.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
179/333/2005
z dnia 10.10.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
178/332/2005
z dnia 10.10.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
177/331/2005
z dnia 7.10.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową do oczyszczalni "Centrum"
176/330/2005
z dnia 7.10.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przylegającej do drogi dojazdowej do oczyszczalni "Centrum"
175/329/2005
z dnia 7.10.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę kanału tłocznego dla kanalizacji sanitarnej
174/328/2005
z dnia 7.10.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową do oczyszczalni "Centrum"
173/327/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego
172/326/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika Referatu Ewidencji Ludności i Biura Dokumentów Tożsamości Urzędu Miejskiego Mikołowa
171/325/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
170/324/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
169/323/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
168/322/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
167/321/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
166/320/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
165/319/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
164/318/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
163/317/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
162/316/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
161/315/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
160/314/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
159/313/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
158/312/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
157/311/2005
z dnia 26.09.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
156/310/2005
z dnia 23.09.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
155/309/2005
z dnia 20.09.2005
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
154/308/2005
z dnia 20.09.2005
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
153/307/2005
z dnia 20.09.2005
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
152/306/2005
z dnia 20.09.2005
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 11 w Mikołowie
151/305/2005
z dnia 20.09.2005
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie
150/304/2005
z dnia 20.09.2005
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Mikołowie
149/303/2005
z dnia 16.09.2005
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mikołów i wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Mikołów
148/302/2005
z dnia 15.09.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
147/301/2005
z dnia 15.09.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
146/300/2005
z dnia 13.09.2005
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku
145/299/2005
z dnia 12.09.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
144/298/2005
z dnia 9.09.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
143/297/2005
z dnia 7.09.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
142/296/2005
z dnia 1.09.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Ziołową
141/295/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
140/294/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
139/293/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
138/292/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
137/291/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
136/290/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
135/289/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
134/288/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
133/287/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
132/286/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
131/285/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
130/284/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
129/283/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
128/282/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
127/281/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku
126/280/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Przyjaciół - Wodociągową
125/279/2005
z dnia 25.08.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
124/278/2005
z dnia 25.08.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
123/277/2005
z dnia 23.08.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
122/276/2005
z dnia 22.08.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
121/275/2005
z dnia 18.08.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
120/274/2005
z dnia 8.08.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
119/273/2005
z dnia 4.08.2005
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych
118/272/2005
z dnia 4.08.2005
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach z zakresu zaliczek alimentacyjnych
117/271/2005
z dnia 4.08.2005
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach z zakresu zaliczek alimentacyjnych
116/270/2005
z dnia 4.08.2005
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach z zakresu zaliczek alimentacyjnych
115/269/2005
z dnia 1.08.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
114/268/2005
z dnia 29.07.2005
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
113/267/2005
z dnia 29.07.2005
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Mikołowa
112/266/2005
z dnia 22.07.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
111/265/2005
z dnia 20.07.2005
w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia oraz wstrzymania naliczania odsetek wynikających z aktu notarialnego Rep. A nr 6305/97 z tytułu wykupu przez p. [...] lokalu mieszkalnego położonego na os. Grunwaldzkim 14/11
110/264/2005
z dnia 20.07.2005
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
109/263/2005
z dnia 20.07.2005
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 58/212/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rewaloryzacji opłat czynszowych za lokale użytkowe
108/262/2005
z dnia 20.07.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod pas drogowy przy ul. Podgórnej
107/261/2005
z dnia 11.07.2005
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Głogową
106/260/2005
z dnia 11.07.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
105/259/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
104/258/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
103/257/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
102/256/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
101/255/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
100/254/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
99/253/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
98/252/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
97/251/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
96/250/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
95/249/2005
z dnia 24.06.2005
w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego o statusie Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
94/248/2005
z dnia 24.06.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
93/247/2005
z dnia 23.06.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
92/246/2005
z dnia 23.06.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
91/245/2005
z dnia 21.06.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
90/244/2005
z dnia 17.06.2005
w sprawie ustalenia nabywcy oraz warunków zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie - os. Adama Mickiewicza
89/243/2005
z dnia 17.06.2005
w sprawie zamiany nieruchomości
88/242/2005
z dnia 14.06.2005
w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych
87/241/2005
z dnia 13.06.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
86/240/2005
z dnia 13.06.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
85/239/2005
z dnia 3.06.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
84/238/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
83/237/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
82/236/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
81/235/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
80/234/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
79/233/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
78/232/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
77/231/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
76/230/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza miasta nr 59/213/2005 z dnia 29.04.2005 r.
75/229/2005
z dnia 30.05.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
74/228/2005
z dnia 25.05.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
73/227/2005
z dnia 23.05.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. 27 Stycznia
72/226/2005
z dnia 23.05.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi
71/225/2005
z dnia 18.05.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
70/224/2005
z dnia 16.05.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
69/223/2005
z dnia 13.05.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
68/222/2005
z dnia 12.05.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
67/221/2005
z dnia 9.05.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod drogę dojazdową do ul. Podleskiej
66/220/2005
z dnia 6.05.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
65/219/2005
z dnia 4.05.2005
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. K. Prusa 9
64/218/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Świerkową
63/217/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
62/216/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
61/215/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
60/214/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
59/213/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
58/212/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie rewaloryzacji opłat czynszowych za lokale użytkowe
57/211/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
56/210/2005
z dnia 21.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
55/209/2005
z dnia 19.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
54/208/2005
z dnia 11.04.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Irysów
53/207/2005
z dnia 11.04.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Podleskiej
52/206/2005
z dnia 11.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
51/205/2005
z dnia 11.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
50/204/2005
z dnia 6.04.2005
w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy
49/203/2005
z dnia 6.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
48/202/2005
z dnia 6.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
47/201/2005
z dnia 4.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
46/200/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
45/199/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 17/171/2005 z dnia 28.02.2005 r. dotyczy zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
44/198/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
43/197/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
42/196/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
41/195/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie zamiany nieruchomości
40/194/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
39/193/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
38/192/2005
z dnia 25.03.2005
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2004
37/191/2005
z dnia 24.03.2005
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych - kultura
36/190/2005
z dnia 24.03.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę łączącą ul. Baziową z ul. Czereśniową
35/189/2005
z dnia 23.03.2005
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie
34/188/2005
z dnia 16.03.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
33/187/2005
z dnia 16.03.2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na I półrocze 2005 roku
32/186/2005
z dnia 10.03.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Ziołową
31/185/2005
z dnia 10.03.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod pas drogowy i chodnik przy Placu ks. J. Karpeckiego
30/184/2005
z dnia 10.03.2005
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa
29/183/2005
z dnia 3.03.2005
w sprawie wyrażenia zgody na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2005 r. w czterech terminach
28/182/2005
z dnia 3.03.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
27/181/2005
z dnia 2.03.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ul. Jasną
26/180/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
25/179/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
24/178/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
23/177/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
22/176/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
21/175/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
20/174/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
19/173/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
18/172/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
17/171/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
16/170/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
15/169/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu dzierżawnego i umorzenia odsetek od nieterminowo wpłaconego czynszu dzierżawnego
14/168/2005
z dnia 15.02.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
13/167/2005
z dnia 7.02.2005
w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
12/166/2005
z dnia 1.02.2005
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Miasto Mikołów"
11/165/2005
z dnia 31.01.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
10/164/2005
z dnia 31.01.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
9/163/2005
z dnia 28.01.2005
w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty nierolnicze
8/162/2005
z dnia 28.01.2005
w sprawie naliczania czynszu dzierżawnego za grunty gminne użytkowane rolniczo
7/161/2005
z dnia 28.01.2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
6/160/2005
z dnia 28.01.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na terenie Mikołowa w 2005 roku
5/159/2005
z dnia 25.01.2005
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ul. Na Wzgórzu
4/158/2005
z dnia 18.01.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
3/157/2005
z dnia 17.01.2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
2/156/2005
z dnia 17.01.2005
w sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagradzania Dyrektorów Zatrudnionych w Instytucjach Kultury Miasta Mikołowa"
1/155/2005
z dnia 7.01.2005
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ul. Na Wzgórzu

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.19
Data udostępnienia: 2011.01.19 21:52:48
Liczba odwiedzin strony: 3603 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 15:05:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów