Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 223/377/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997 roku poz. 357 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Beaty Urbacz, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pani mgr inż. Aleksandra Blacha,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Barbara Adamczyk,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Ewa Barańska,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Krystyna Pietryja-Grigorijew,
  • przedstawiciel ZNP - pani mgr Ewelina Kukla.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.12
Data udostępnienia: 2006.01.02 22:52:53
Liczba odwiedzin strony: 736 (ostatnie odwiedziny 2023.06.01 22:15:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów