Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 110/264/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 20.07.2005 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), uchwały nr XXX/440/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 w jednostkę budżetową gminy Mikołów oraz Statutu Jednostki Budżetowej Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 marca 2005 roku nr XXXII/474/2005, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nadaję jednostce budżetowej pn. Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie "Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie".

§2

Traci moc uchwała Zarządu Miasta Mikołowa nr 149/128/99 z dnia 3 grudnia 1999 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 roku.

Załącznik do zarządzenia nr 110/264/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (169 KB).

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (72 KB).

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.20
Data udostępnienia: 2005.07.30 23:30:00
Liczba odwiedzin strony: 769 (ostatnie odwiedziny 2024.05.20 15:53:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów