Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 90/244/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 17.06.2005 w sprawie ustalenia nabywcy oraz warunków zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie - os. Adama Mickiewicza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXII/482/2005 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia boksu garażowego nr 9 oraz ułamkowej części gruntu z nim związanej położonej w Mikołowie - os. Adama Mickiewicza, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Sprzedać w drodze bezprzetargowej za cenę 4 300,00 zł garaż nr 9 oraz oddać w użytkowanie wieczyste 1/28 część działki nr 2323/59 o powierzchni 1 268 m2 położonej na osiedlu Adama Mickiewicza obręb Mikołów, zapisanej w KW nr 52396 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącej własność gminy Mikołów na rzecz wieloletniego najemcy pani [...] zam. [...].

§2

Cena sprzedaży 1/28 części gruntu wynosi 4 000,00 zł. I opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 20% ceny sprzedaży tj. 800,00 zł, następne opłaty roczne wynoszą 3% ceny sprzedaży tj. 120,00 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.17
Data udostępnienia: 2005.06.25 23:07:16
Liczba odwiedzin strony: 836 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:39:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów