Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 37/191/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 24.03.2005 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych - kultura

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Utworzyć rachunek dochodów własnych - kultura.

§2

Na wydzielonym rachunku dochodów własnych gromadzone są dochody uzyskiwane ze spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

§3

Przychody wydzielonego rachunku dochodów własnych stanowią kwoty przekazane na ten cel przez podmioty zewnętrzne na podstawie darowizn.

§4

Wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z organizacją Mikołowskich Dni Muzyki, Impresji Mikołowskich i imprez organizowanych na terenie miasta.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.24
Data udostępnienia: 2005.04.04 21:56:53
Liczba odwiedzin strony: 816 (ostatnie odwiedziny 2023.04.27 21:54:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów