Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 225/379/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2005 w sprawie terminów rozliczania kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 76 ze zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

  1. Pracownicy Urzędu Miasta, którzy zostali delegowani w podróż służbową mogą pobierać z kasy zaliczki celem jej odbycia.
  2. Pobieranie zaliczki musi być poprzedzone złożeniem wniosku o zaliczkę, na którym delegowany pracownik określa datę rozliczenia zaliczki i składa podpis.
  3. Zaliczka winna być pobrana w wysokości nie większej niż 150% spodziewanych kosztów przejazdu, pobytu, wyżywienia oraz innych koniecznych opłat.

§2

  1. Pracownicy Urzędu Miasta Mikołów, którzy zostali delegowani i odbyli podróż służbową obowiązani są do rozliczenie kosztów podróży w terminie 14 dni od dnia powrotu.
  2. Rozliczenie kosztów podróży służbowej polega na ich wyszczególnieniu i udokumentowaniu oraz ewentualnej wpłacie do kasy Urzędu Miasta Mikołowa niewykorzystanej części zaliczki, pobranej na okoliczność podróży.

§3

W przypadku nie zachowania terminu, o którym mowa w §2 Biuro Spraw Osobowych obowiązane jest potrącić nierozliczoną zaliczkę z wynagrodzenia.

§4

Biuro Kontroli Wewnętrznej UM Mikołów przynajmniej raz w roku, począwszy od roku 2006, dokonuje kontroli poprawności poboru zaliczek i rozliczania kosztów podróży służbowych.

§5

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.12
Data udostępnienia: 2006.01.02 22:52:52
Liczba odwiedzin strony: 788 (ostatnie odwiedziny 2023.06.02 00:55:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów