Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 231/385/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 14.12.2005 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 772 §1 Kodeksu pracy, art. 20 ust. 1, 2 i art. 21 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 146 poz. 1223 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam Regulamin Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wynagradzania mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich oraz innych ustaw dotyczących pracowników samorządowych.

§3

Tracą moc:

  1. uchwała nr 123/102/99 Zarządu Miasta Mikołowa z dnia 28 października 1999 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Pracowników Obsługi Technicznej Urzędu Miejskiego w Mikołowie,
  2. uchwała nr 399/072/01 Zarządu Miasta Mikołowa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przyznawania Nagród Pracownikom Urzędu Miasta Mikołowa,
  3. zarządzenie nr 40/46/2003 burmistrza Mikołowa z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa,
  4. zarządzenie nr 33/102/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa,
  5. zarządzenie nr 30/184/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2006 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 231/385/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (210 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.14
Data udostępnienia: 2006.01.03 19:50:42
Liczba odwiedzin strony: 1320 (ostatnie odwiedziny 2024.04.08 12:24:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów