Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 200/354/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 15.11.2005 w sprawie przekazania danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U. nr 200, poz. 1655), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych w terminie 14 dni od wydania niniejszego zarządzenia do przekazania do Biura Informatyki danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.

§2

Wzór zgłoszenia rejestru publicznego oraz systemu teleinformatycznego do ewidencji określa załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

  • Rejestr Publiczny - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych,
  • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§3

Zobowiązuję kierownika Biura Informatyki do skompletowania przekazanych rejestrów publicznych i zgłoszenie ich w formie pisemnej na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 200/354/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 200/354/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (60 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.15
Data udostępnienia: 2005.11.28 20:15:48
Liczba odwiedzin strony: 946 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 19:57:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów