Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 121/275/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 18.08.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 116 ust. 5, art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 123 778 zł:
  dział 758 Różne rozliczenia 123 778
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 123 778
      1. Rezerwy 123 778
 • zwiększyć wydatki o kwotę 123 778 zł:
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 000
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 55 000
      1. Wydatki bieżące 55 000
  dział 750 Administracja publiczna 29 778
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 778
      1. Wydatki bieżące 1 778
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 000
      1. Wydatki bieżące 28 000
  dział 801 Oświata i wychowanie 20 000
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 20 000
      1. Wydatki bieżące 20 000
  dział 852 Pomoc społeczna 15 000
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
  społeczne i rentowe
  15 000
      1. Wydatki bieżące 15 000
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000
  rozdz. 92195 Pozostała działalność 4 000
      1. Wydatki bieżące 4 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 123 778 zł:
  dział 758 Różne rozliczenia 123 778
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 123 778
  § 4810 Rezerwy 123 778
 • zwiększyć wydatki o kwotę 123 778 zł:
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 000
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 55 000
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000
  § 4270 Zakup usług remontowych 20 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 5 000
  dział 750 Administracja publiczna 29 778
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 778
  §  4300 Zakup usług pozostałych (środki sołeckie) 1 778
      1. dzielnica Kamionka - kwota - 162  
      2. sołectwo Bujaków - kwota - 554  
      3. sołectwo Paniowy - kwota - 980  
      4. sołectwo Śmiłowice - kwota - 82  
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 000
  §  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000
  §  4300 Zakup usług pozostałych 24 000
  dział 801 Oświata i wychowanie 20 000
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 20 000
  §  4300 Zakup usług pozostałych 20 000
  dział 852 Pomoc społeczna 15 000
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
  społeczne i rentowe
  15 000
  §  3110 Świadczenia społeczne 15 000
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000
  rozdz. 92195 Pozostała działalność 4 000
  §  4300 Zakup usług pozostałych 4 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.18
Data udostępnienia: 2005.09.01 19:45:18
Liczba odwiedzin strony: 823 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:51:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów