Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 33/187/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 16.03.2005 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na I półrocze 2005 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 29 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na I półrocze 2005 roku:

§2

Dla podniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędne jest uzyskanie zgody burmistrza miasta.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/187/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33/187/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.16
Data udostępnienia: 2005.03.30 14:49:31
Liczba odwiedzin strony: 889 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:25:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów