Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 8/162/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 28.01.2005 w sprawie naliczania czynszu dzierżawnego za grunty gminne użytkowane rolniczo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Naliczyć czynsz dzierżawny w stosunku rocznym za grunty gminne użytkowane rolniczo i jako ogródki przydomowe.

§2

Czynsz płatny jest w gotówce, według obowiązującej w danym roku średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez GUS do ustalania podatku rolnego.

§3

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego ustala się:

 1. dla gruntów o pow. do 200 m2 (ogródki przydomowe) - 0,25 zł/1 m2,
 2. dla gruntów o pow. od 201 m2 do 500 m2 - 0,10 zł/1 m2,
 3. dla gruntów o pow. od 501 m2 do 1 000 m2 - 0,05 zł/1 m2,
 4. dla gruntów o pow. od 1 001 m2 do 2 000 m2 wysokość czynszu ustala się w wysokości równowartości 3 kwintali (q) żyta za 1 ha,
 5. dla gruntów o pow. powyżej 2 000 m2 wysokość czynszu ustala się w równowartości kwintalach (q) żyta:
  • dla gruntów ornych czynsz wynosi równowartość:
   • kl. III a - 3,5 q za 1 ha,
   • kl. III b - 3,0 q za 1 ha,
   • kl. IV a - 2,4 q za 1 ha,
   • kl. V - 1,0 q za 1 ha,
  • dla użytków zielonych czynsz wynosi równowartość:
   • kl. III - 2,8 q za 1 ha,
   • kl. IV - 2,0 q za 1 ha,
   • kl. V - 1,0 q za 1 ha.

§4

Traci moc uchwała Zarządu Miasta Mikołowa nr 025/04/99 z dnia 27 stycznia 1999 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.28
Data udostępnienia: 2005.02.13 23:43:52
Liczba odwiedzin strony: 803 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 06:52:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów