Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 228/382/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 13.12.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 21 505 21 505
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
      1. Wydatki bieżące 110 110
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące 9 972 9 972
      w tym wynagrodzenia i pochodne 2 825  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 64 400 64 400
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 1 785 1 785
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
      1. Wydatki bieżące 3 330 3 330
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 2 000  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące   4 630
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 2 630  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   21 505
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
  507  
  § 4260 Zakup energii 16 000  
  § 4270 Zakup usług remontowych 714  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 713  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 542  
  § 4430 Różne opłaty i składki 15  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   60
  § 4260 Zakup energii 50  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   50
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 60  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 727   
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 98  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 362
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
    1 240
  § 4260 Zakup energii 5 337  
  § 4270 Zakup usług remontowych    3 370
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 450  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 360  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   17 530
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
    4 000
  § 4260 Zakup energii 64 400  
  § 4270 Zakup usług remontowych   42 770
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   100
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   1 785
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 410  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 375  
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 330
  § 4270 Zakup usług remontowych 3 330  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   1 000
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4260 Zakup energii 2 000  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4270 Zakup usług remontowych   4 630
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4260 Zakup energii 2 630  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.13
Data udostępnienia: 2006.01.03 19:50:39
Liczba odwiedzin strony: 637 (ostatnie odwiedziny 2023.05.08 15:55:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów