Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 94/248/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 24.06.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997 roku poz. 357 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Eweliny Malinowskiej nauczyciela Przedszkola nr 8, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pani mgr Maria Tomala,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Jarosława Bizoń,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Krystyna Pietryja.

§2

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Agnieszki Junger, nauczyciela Przedszkola nr 4, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • wicedyrektor szkoły - pani mgr Jolanta Bąk,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Jarosława Bizoń,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Krystyna Pietryja.

§3

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Zofii Pyszny, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pani mgr Katarzyna Kluj,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Jarosława Bizoń,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Krystyna Pietryja,
  • przedstawiciel Solidarności - pan mgr Mariusz Dawid.

§4

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pana Leszka Latacza, nauczyciela Gimnazjum nr 2, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pan dr Stanisław Michalski,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Urszula Bijańska,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Krystyna Pietryja,
  • przedstawiciel ZNP - pani mgr Bronisława Hoffman.

§5

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pana Adama Polca, nauczyciela Gimnazjum nr 2, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • wicedyrektor szkoły - pan dr Stanisław Michalski,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Urszula Bijańska,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Krystyna Pietryja,
  • przedstawiciel ZNP - pani mgr Bronisława Hoffman.

§6

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • wicedyrektor szkoły - pani mgr Katarzyna Kluj,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Urszula Bijańska,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Krystyna Pietryja.

§7

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Justyny Bijak, nauczyciela Gimnazjum nr 1, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pani mgr Ewa Sobolewska,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Urszula Bijańska,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Krystyna Pietryja,
  • przedstawiciel ZNP - pani mgr Irena Spyra-Zagórska.

§8

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Doroty Charzewskiej, nauczyciela Gimnazjum nr 2, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pan dr Stanisław Michalski,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
  • przedstawiciel ZNP - pani mgr Grażyna Szafrańska.

§9

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Edyty Kucharskiej, nauczyciela Gimnazjum nr 1, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pani mgr Ewa Sobolewska,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
  • przedstawiciel Solidarności - pan mgr Mariusz Dawid.

§10

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Anieli Poloczek, nauczyciela Zespołu Szkół nr 3, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pani mgr Joanna Urantówka,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Danuta Kulawik,
  • przedstawiciel ZNP - pani mgr Helena Obajtek.

§11

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pana Tomasza Zawady, nauczyciela Gimnazjum nr 1, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • wicedyrektor szkoły - pani mgr Ewa Sobolewska,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
  • przedstawiciel ZNP - pani mgr Irena Spyra-Zagórska.

§12

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Małgorzaty Berg, nauczyciela Gimnazjum nr2, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pan dr Stanisław Michalski,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mg Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Małgorzata Tumidajewicz,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Alicja Wrzoskiewicz,
  • przedstawiciel ZNP - Pani Bronisława Hoffman.

§13

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pana Marcina Pogonowskiego, nauczyciela Gimnazjum nr 1, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pani mgr Ewa Sobolewska,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Małgorzata Tumidajewicz,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Alicja Wrzoskiewicz,
  • przedstawiciel Solidarności - pani mgr Danuta Pindel.

§14

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Felicji Poprawa, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pani mgr Katarzyna Kluj,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Danuta Kulawik,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Barbara Adamczyk,
  • przedstawiciel ZNP - pani Ewelina Kukla.

§15

Powołać komisję egzaminacyjną dla:

 • pani Sylwii Kaweckiej, nauczyciela Gimnazjum nr 1, w składzie:
  • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - pani mgr Ewa Sobolewska,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Grażyna Majchrowska,
  • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
  • przedstawiciel kuratorium - pani mgr Danuta Kulawik,
  • przedstawiciel ZNP - pani mgr Irena Spyra-Zagórska.

§16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.24
Data udostępnienia: 2005.06.30 23:29:51
Liczba odwiedzin strony: 1348 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 18:39:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów