Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 50/204/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 6.04.2005 w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 pkt 2a i 4 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1593 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ogłaszam dzień 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Mikołowa i jednostek organizacyjnych miasta Mikołowa.

§2

Kierownicy po rozeznaniu sytuacji, w koniecznych przypadkach zabezpieczą dyżury.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.06
Data udostępnienia: 2005.04.12 21:41:32
Liczba odwiedzin strony: 724 (ostatnie odwiedziny 2023.06.01 01:08:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów