Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 19/173/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 28.02.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/456/2005 z dnia 22.02.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok.

§1

Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 87 789 zł.
dział 758 Różne rozliczenia 87 789
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
87 789
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 87 789

§2

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 87 789 zł.
dział 801 Oświata i wychowanie 66 923
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 34 394
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 394
rozdz. 80104 Przedszkola 15 303
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 303
rozdz. 80110 Gimnazja 17 226
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 226
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 866
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 20 866
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 810
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 056

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.28
Data udostępnienia: 2005.03.05 22:20:15
Liczba odwiedzin strony: 788 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 19:27:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów