Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 197/351/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 10.11.2005 w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1593 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić w załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mikołowa ustalonego zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 57/126/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, okularów korygujących wzrok punkt 8 o brzmieniu:

 Lp.  Stanowisko Wykaz odzieży i obuwia roboczego Okres używ. w mies. Wykaz środków ochrony indywidualnej Okres używ. w mies. i okr. zimowych
8 Goniec kurtka ocieplana 24   2 okresy zimowe
trzewiki skórzane 12 1 okres zimowy
czapka ocieplana 24 2 okresy zimowe
rękawiczki 12 1 okres zimowy

§2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.10
Data udostępnienia: 2005.11.22 20:36:09
Liczba odwiedzin strony: 775 (ostatnie odwiedziny 2024.02.28 22:49:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów