Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 113/267/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 29.07.2005 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Mikołowa

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Tworzę samodzielne stanowisko Rzecznika Prasowego przy Zespole ds. Rozwoju Miasta.

§2

Wprowadzam następujące zmiany w "Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Mikołowa":

 1. w rozdziale II pkt 3 dodaję kolejny tiret:
  • "Rzecznik Prasowy [BGRP]",
 2. w rozdziale III pkt 5 ppkt 3) dodaję kolejną literę e):
  1. "do zadań Rzecznika Prasowego [BGRP] należy:
   • przygotowanie i koordynowanie polityki informacyjnej w środkach masowego przekazu,
   • współpraca z mediami,
   • organizowanie konferencji prasowych,
   • przygotowywanie wywiadów i przesyłanie informacji dla prasy, radia i telewizji,
   • archiwizowanie wycinków prasowych dotyczących działalności Urzędu, Rady Miejskiej Mikołowa i jednostek podległych burmistrzowi Mikołowa,
   • przygotowywanie materiałów multimedialnych dot. promocji miasta Mikołowa.",
 3. wprowadzam nowy schemat organizacyjny uwzględniający utworzone stanowisko, a stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 roku.

Załącznik do zarządzenia nr 113/267/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (125 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.29
Data udostępnienia: 2005.08.03 23:49:48
Liczba odwiedzin strony: 752 (ostatnie odwiedziny 2023.05.28 22:30:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów