Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 96/250/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 28.06.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące 5 755 5 755
      w tym wynagrodzenia 2 900  
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
     
      1. Wydatki bieżące 19 415 19 415
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
     
      1. Wydatki bieżące 54 511  
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego
     
      1. Wydatki bieżące   54 511

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   108
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 283
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
    2 137
  § 4260 Zakup energii 2 100  
  § 4270 Zakup usług remontowych   2 226
  § 4300 Zakup usług pozostałych 360  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 90  
  § 4480 Podatek od nieruchomości   1
  § 4430 Różne opłaty i składki 305  
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
     
  § 3110 Świadczenia społeczne 19 415  
  § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
  wysokości
    18 210
  § 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
  wysokości
    1 205
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
     
  § 3110 Świadczenia społeczne 54 511  
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego
     
  § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
  wysokości
    52 139
  § 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
  wysokości
    2 372

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.28
Data udostępnienia: 2005.07.04 20:12:12
Liczba odwiedzin strony: 743 (ostatnie odwiedziny 2024.04.14 13:18:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów