Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 195/349/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 28.10.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące
  (sołectwo Śmiłowice - 969
  sołectwo Bujaków - 1 085
  sołectwo Borowa Wieś - 110)
  2 309 2 309
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej    
      1. Wydatki bieżące 253 400 253 400
      w tym wynagrodzenia i pochodne   253 400
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 10 000 10 000
      w tym pochodne od płac 10 000  
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
      1. Wydatki bieżące 8 377  8 377

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 Pozostała działalność    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 309  
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  (sołectwo Śmiłowice - 969
  sołectwo Bujaków - 1 085
  sołectwo Borowa Wieś - 110)
    2 309
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 253 400  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   155 800
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   65 000
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   10 600
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   22 000
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000  
  § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
  Osób Niepełnosprawnych
    10 000
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 377  
  § 4270 Zakup usług remontowych   7 500
  § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   877

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.28
Data udostępnienia: 2005.11.10 23:40:04
Liczba odwiedzin strony: 665 (ostatnie odwiedziny 2024.01.29 15:58:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów