Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 201/355/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 18.11.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 116 ust. 5, art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 5 987 zł:
  dział 758 Różne rozliczenia 5 987
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 987
      1. Rezerwy 5 987
 • zwiększyć wydatki o kwotę 5 987 zł:
  dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
  jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
  związane z ich poborem
  5 987
  rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 5 987
      1. Wydatki bieżące 5 987

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa:

 • zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 5 987 zł:
  dział 758 Różne rozliczenia 5 987
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 987
  § 4810 Rezerwy 5 987
 • zwiększyć wydatki o kwotę 5 987 zł:
  dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
  jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
  związane z ich poborem
  5 987
  rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 5 987
  § 4300 Zakup usług pozostałych 5 987

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.18
Data udostępnienia: 2005.11.28 20:15:50
Liczba odwiedzin strony: 650 (ostatnie odwiedziny 2023.06.05 23:07:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów