Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1/155/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 7.01.2005 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ul. Na Wzgórzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XL/363/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie nabywania gruntów przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIII/311/2000 z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie załącznika do uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XL/363/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. dotyczącej nabywania gruntów przeznaczonych pod inwestycje drogowe, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć nieodpłatnie na rzecz gminy niżej podane nieruchomości:

Nr działki Pow. w m2 KW Właściciel
1169/202 88 14147 [...]
1171/202 58 30996 [...]
1173/202 50 13120 [...]
1175/202 51 30997 [...]
1177/202 112 13983 [...]
1179/202 54 14148 [...]
1181/202 45 13984 [...]
1183/202 81 14149 [...]
1185/202 69 14150 [...]
1187/202 47 13986 [...]
1189/202 96 13987 [...]
1191/202 100 13988 [...]
1193/202 76 14151 [...]
1203/202
1205/202
14
56
27144 [...]
1195/202 98 13989 [...]
1197/202 58 27145 [...]
1211/202
1213/202
53
50
14145 [...]
1201/202 93 13991 [...]
1207/202 59 13993 [...]
1209/202 58 13994 [...]
1199/202 8 14152 [...]
982/202 216 13119 [...]
997/202 45 13985 [...]
1000/202 45 18232 [...]
1045/202 95 13990 [...]

§2

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.07
Data udostępnienia: 2005.02.01 20:23:03
Liczba odwiedzin strony: 791 (ostatnie odwiedziny 2024.02.20 06:43:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów