Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 66/220/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 6.05.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 233 486 zł:
   dział   852   Pomoc społeczna  233 486
 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 233 486 zł:
  dział 852 Pomoc społeczna 233 486
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  ubezpieczenia społeczne
  233 486
      1. Wydatki bieżące 233 486

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 233 486 zł:
  dział 852 Pomoc społeczna 233 486
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  ubezpieczenia społeczne
  233 486
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
  233 486
 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 233 486 zł:
  dział 852 Pomoc społeczna 233 486
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  ubezpieczenia społeczne
  233 486
  § 3110 Świadczenia społeczne 233 486

§3

Plan po zmianach - dochody 76 298 542 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 92 966 050 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.06
Data udostępnienia: 2005.05.16 20:46:54
Liczba odwiedzin strony: 641 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 08:42:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów