Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 35/189/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 23.03.2005 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie Bujakowie w składzie:

 • przedstawiciele organu prowadzącego:
  1. pan Henryk Zawiszowski - przewodniczący komisji,
  2. pan Jan Majowski,
  3. pani Elżbieta Muszyńska,
 • przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego:
  1. pani mgr Maria Lipińska - zastępca dyrektora Delegatury K.O.,
  2. pani mgr Krystyna Pietryja-Grigoryjew - starszy wizytator Delegatury K.O.,
  3. pani mgr Hanna Świergolik - starszy wizytator Delegatury K.O.,
 • przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
  1. pani Beata Dzida,
  2. pani Lidia Nocoń,
 • przedstawiciele rodziców:
  1. pani Grażyna Wojtyczka,
  2. pani Iwona Woźnica,
 • przedstawiciele związków zawodowych:
  1. ZNP - pani Helena Obajtek,
  2. "Solidarność" - pan Mariusz Dawid.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.23
Data udostępnienia: 2005.04.04 21:56:56
Liczba odwiedzin strony: 939 (ostatnie odwiedziny 2023.05.16 18:43:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów