Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 124/278/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 25.08.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      Wydatki bieżące 5 000 5 000
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 000  
      1. Wydatki bieżące 2 000  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   2 000
      1. Wydatki bieżące   2 000
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  1 598  
      1. Wydatki bieżące 1 598  
      w tym pochodne od wynagrodzeń 256  
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
      1. Wydatki bieżące   1 598
      w tym wynagrodzenia   1 598

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 500
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   2 500
  § 4260 Zakup energii  5 000  
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200  
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  600  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 100  
  § 4430 Różne opłaty i składki 100  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  § 4270 Zakup usług remontowych   2 000
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży    
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 226  
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy 30  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 293  
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 598

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.25
Data udostępnienia: 2005.09.01 19:45:18
Liczba odwiedzin strony: 676 (ostatnie odwiedziny 2023.05.28 03:35:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów