Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 12/166/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 1.02.2005 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Miasto Mikołów"

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzam Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych przez Miasto Mikołów, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Tracą moc zarządzenia:

  • nr 1/2000 z 30.03.2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania zamówień publicznych udzielanych przez Zarząd Miasta Mikołów,
  • nr 32/08/2002 z 19.08.2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prac komisji przetargowej,
  • nr 33/09/2002 z 19.08.2002 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów dotyczących realizacji zamówień publicznych udzielanych przez miasto Mikołów,
  • nr 14/83/2004 z 3.02.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 12/166/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (382 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.01
Data udostępnienia: 2005.02.14 23:51:15
Liczba odwiedzin strony: 819 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 08:49:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów