Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 14/168/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 15.02.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa - wprowadzić przeniesienia między paragrafami.
      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 600 Transport i łączność    
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne    
    1. Wydatki bieżące 351 351
dział 750 Administracja publiczna    
rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)    
    1. Wydatki bieżące 2 660 2 660
    w tym wynagrodzenia 2 660  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.
      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 600 Transport i łączność    
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne    
§ 4270 Zakup usług remontowych 351  
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   351
dział 750 Administracja publiczna    
rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)    
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 660  
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   2 660

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.15
Data udostępnienia: 2005.02.25 14:40:36
Liczba odwiedzin strony: 724 (ostatnie odwiedziny 2023.05.29 03:45:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów