Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 198/352/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 10.11.2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pasywów i aktywów w roku 2005

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29.06.1994 o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów ewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego Mikołowa - na dzień 31.XII.2005 r., w tym podstawowych środków trwałych.

§2

Powołać Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

  1. Wojciech Zięba, kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej - przewodniczący komisji,
  2. Adam Małysz, sekretarz miasta,
  3. Henryk Zawiszowski, I zastępca burmistrza Mikołowa,
  4. Urszula Pieniądz, inspektor w Referacie Spraw Osobowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.10
Data udostępnienia: 2005.11.22 20:36:05
Liczba odwiedzin strony: 734 (ostatnie odwiedziny 2023.05.25 20:00:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów