Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 111/265/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 20.07.2005 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia oraz wstrzymania naliczania odsetek wynikających z aktu notarialnego Rep. A nr 6305/97 z tytułu wykupu przez p. [...] lokalu mieszkalnego położonego na os. Grunwaldzkim 14/11

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVIII/598/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 października 2001 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Rozłożyć na 21 rat zadłużenie z tytułu spłaty zaległości składającej się z należności głównej w wysokości 5 784,00 zł i kosztów procesu w wysokości 704,20 zł w następujący sposób:

  • 1 rata w wysokości 288,20 zł,
  • 20 rat w wysokości po 310,00 zł płatne do końca każdego następującego po sobie miesiąca.

§2

Wstrzymać naliczanie odsetek wynikających z aktu notarialnego Rep. A nr 6305/97 z dniem 15 czerwca 2005 roku. Umorzyć naliczone na dzień 14 czerwca 2005 r. odsetki w wysokości 1 749,61 zł po uregulowaniu przez dłużnika należności głównej i kosztów procesu.

§3

W przypadku nie zachowania ww. terminów płatności cała zaległość ma natychmiastową wykonalność wraz z naliczeniem od dnia 15 czerwca 2005 r. do dnia zapłaty odsetek wynikających z umowy notarialnej Rep. A 6305/97 a wpłata będzie rozliczona zgodnie z przepisami KC.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15 czerwca 2005 r.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.20
Data udostępnienia: 2005.07.30 23:30:05
Liczba odwiedzin strony: 708 (ostatnie odwiedziny 2023.06.01 15:31:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów