Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 34/188/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 16.03.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75414 Obrona cywilna (zadania zlecone)    
      1. Wydatki bieżące 165 165
      w tym pochodne od wynagrodzeń   165
  rozdz. 75414 Obrona cywilna    
      1. Wydatki bieżące 94 94
      w tym pochodne od wynagrodzeń 94  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:
      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
rozdz. 75414 Obrona cywilna (zadania zlecone)    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 165  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   144
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   21
rozdz. 75414 Obrona cywilna    
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   94

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.16
Data udostępnienia: 2005.03.30 14:49:34
Liczba odwiedzin strony: 859 (ostatnie odwiedziny 2023.05.25 11:36:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów