Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 13/167/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 7.02.2005 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603), burmistrz Mikołowa zarządza:

przyjąć Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w roku 2005.

§1

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany będzie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami zawartymi w uchwale budżetowej Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 grudnia 2004 r. nr XXIX/422/2004.

 1. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości planowane są w wysokości 1 120 000,00 zł.
 2. Wydatki związane z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu planowane są w wysokości 1 000 000,00 zł.

§2

Burmistrz Mikołowa zamierza w roku budżetowym 2005 do gminnego zasobu nabyć nieruchomości i wypłacić odszkodowanie za drogi na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.

 1. Wypłata odszkodowania na podst. art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną za drogi publiczne miejskie (część ul. Konopnickiej, Sośnia Góra, Dolna, Strażacka, Czereśniowa, Reta, Graniczna, Magnolii i inne) - 300 000,00 zł.
 2. Wykupy gruntów pod ulice nowoprojektowane:
  • rondo Plac 750-lecia - 80 000,00 zł,
  • łącznik Paprotek - Wieczorka - 70 000,00 zł,
  • droga do oczyszczalni "Centrum" i kolektory boczne - 75 000,00 zł,
  • skrzyżowanie Jasna - Dziendziela - 15 000,00 zł,
  • boczna ul. Buczka - 10 000,00 zł.
 3. Zakup nieruchomości przy ul. Kolejowej (Górnośląski Zakład Energetyczny) - 450 000,00 zł.
 4. Podejmowane będą również starania o nabycie w drodze darowizny gruntów Skarbu Państwa.

§3

Burmistrz miasta zamierza w roku 2005 sprzedać nieruchomości gruntowe na łączną kwotę 310 000,00 zł.

Nr działki Powierzchnia [m2] Lokalizacja Przeznaczenie pod budownictwo Wartość ok. [zł]
1749/221 835 ul. Szkolna mieszkaniowe 35 000,00
1750/221 836 ul. Szkolna mieszkaniowe 35 000,00
2769/59 312 os. Mickiewicza budowa garaży 20 000,00
477/30 8 070 ul. Żwirki i Wigury mieszkaniowo-usługowe 220 000,00

§4

 1. Burmistrz Mikołowa planuje uzyskanie kwoty 810 000,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie oraz czynszu dzierżawnego.
 2. Podejmowana będzie windykacja zaległych opłat.
 3. Burmistrz miasta dopuszcza możliwość rozkładania na raty należności z ww. tytułów oraz umarzanie zaległych należności i odsetek na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta nr XLVIII/598/2001 z 16.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Mikołów do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.07
Data udostępnienia: 2005.02.14 23:51:15
Liczba odwiedzin strony: 846 (ostatnie odwiedziny 2023.05.24 13:22:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów