Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 56/210/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 21.04.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 116 ust. 5, art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 15 000 zł:
  dział 758 Różne rozliczenia 15 000
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 15 000
      1. Rezerwy 15 000
 • Zwiększyć wydatki o kwotę 15 000 zł:
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 000
  rozdz. 85395 Pozostała działalność 15 000
      1. Wydatki bieżące 15 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa:

 • Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 15 000 zł:
  dział 758 Różne rozliczenia 15 000
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 15 000
  § 4810 Rezerwy 15 000
 • Zwiększyć wydatki o kwotę 15 000 zł:
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 000
  rozdz. 85395 Pozostała działalność 15 000
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.21
Data udostępnienia: 2005.04.29 21:09:27
Liczba odwiedzin strony: 827 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 19:03:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów