Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

 

Zarządzenie Przedmiot
32/2006
z dnia 29.12.2006
w sprawie częściowej zmiany zarządzenia nr 148/545/2006 burmistrza miasta Mikołowa z dnia 25 września 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości
31/2006
z dnia 29.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
30/2006
z dnia 28.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
29/2006
z dnia 28.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
28/2006
z dnia 28.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
27/2006
z dnia 28.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
26/2006
z dnia 28.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
25/2006
z dnia 28.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
24/2006
z dnia 28.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
23/2006
z dnia 22.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
22/2006
z dnia 22.12.2006
w sprawie powołania drugiego zastępcy burmistrza Mikołowa
21/2006
z dnia 20.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
20/2006
z dnia 20.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
19/2006
z dnia 20.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
18/2006
z dnia 19.12.2006
w sprawie zatwierdzenia regulaminu odpłatności za pobyt dzieci w Ośrodku Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie
17/2006
z dnia 15.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
16/2006
z dnia 14.12.2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
15/2006
z dnia 14.12.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Gospodarki Mieniem
14/2006
z dnia 14.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
13/2006
z dnia 14.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
12/2006
z dnia 14.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
11/2006
z dnia 11.12.2006
w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych
10/2006
z dnia 11.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
9/2006
z dnia 7.12.2006
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Mikołowa
8/2006
z dnia 7.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
7/2006
z dnia 7.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
6/2006
z dnia 7.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
5/2006
z dnia 7.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
4/2006
z dnia 7.12.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
3/2006
z dnia 7.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
2/2006
z dnia 6.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
1/2006
z dnia 6.12.2006
w sprawie powołania pierwszego zastępcy burmistrza Mikołowa
188/586/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
187/585/2006
z dnia 30.11.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
186/584/2006
z dnia 30.11.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
185/583/2006
z dnia 27.11.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
184/582/2006
z dnia 24.11.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
183/581/2006
z dnia 24.11.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
182/580/2006
z dnia 22.11.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
181/579/2006
z dnia 22.11.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
180/578/2006
z dnia 21.11.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod drogę łączącą ul. Podgórną z ul. Łączną
179/577/2006
z dnia 20.11.2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
178/576/2006
z dnia 13.11.2006
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2007
177/575/2006
z dnia 13.11.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
176/574/2006
z dnia 13.11.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
175/573/2006
z dnia 31.10.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
174/572/2006
z dnia 31.10.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
173/571/2006
z dnia 30.10.2006
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego w zamian za przypadające w sobotę 11.11.2006 r. Święto Niepodległości
172/570/2006
z dnia 26.10.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
171/569/2006
z dnia 26.10.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
170/568/2006
z dnia 26.10.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
169/567/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
168/566/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
167/565/2006
z dnia 16.10.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
166/564/2006
z dnia 16.10.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
165/563/2006
z dnia 16.10.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
164/562/2006
z dnia 9.10.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
163/561/2006
z dnia 3.10.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę
162/560/2006
z dnia 29.09.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
161/559/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mikołów i wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Mikołów, ustalonym zarządzeniem burmistrza Mikołowa z dnia 16 września 2005 r., nr 149/303/2005
160/558/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
159/557/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
158/556/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
157/555/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
156/554/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
155/553/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
154/552/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
153/551/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
152/550/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
151/549/2006
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
150/548/2006
z dnia 27.09.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę budynku wielofunkcyjnego oraz pod planowaną drogę
149/547/2006
z dnia 27.09.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod projektowaną drogę
148/546/2006
z dnia 25.09.2006
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości
147/545/2006
z dnia 25.09.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
146/544/2006
z dnia 21.09.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej położonej przy Placu 750-lecia 7
145/543/2006
z dnia 18.09.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
144/542/2006
z dnia 18.09.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
143/541/2006
z dnia 18.09.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod drogę łączącą ul. Podgórną z ul. Łączną
142/540/2006
z dnia 12.09.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
141/539/2006
z dnia 12.09.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
140/538/2006
z dnia 8.09.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami
139/537/2006
z dnia 7.09.2006
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na II półrocze 2006 roku
138/536/2006
z dnia 7.09.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
137/535/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
136/534/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
135/533/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
134/532/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
133/531/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
132/530/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
131/529/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
130/528/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
129/527/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
128/526/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
127/525/2006
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
126/524/2006
z dnia 30.08.2006
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2006 roku
125/523/2006
z dnia 28.08.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod projektowaną drogę
124/522/2006
z dnia 28.08.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Przyjaciół
123/521/2006
z dnia 23.08.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Stromą
122/520/2006
z dnia 23.08.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
121/519/2006
z dnia 23.08.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
120/518/2006
z dnia 23.08.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
119/517/2006
z dnia 10.08.2006
w sprawie rozwiązania Komisji powołanej ds. szacowania strat w płodach rolnych spowodowanych suszą na terenie gminy Mikołów
118/516/2006
z dnia 1.08.2006
w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w płodach rolnych spowodowanych suszą na terenie gminy Mikołów
117/515/2006
z dnia 27.07.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
116/514/2006
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Zespole ds. Rozwoju Miasta
115/513/2006
z dnia 21.07.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
114/512/2006
z dnia 13.07.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
113/511/2006
z dnia 30.06.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
112/510/2006
z dnia 30.06.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Zagrodową
111/509/2006
z dnia 30.06.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Zagrodową
110/508/2006
z dnia 30.06.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
109/507/2006
z dnia 30.06.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
108/506/2006
z dnia 30.06.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
107/505/2006
z dnia 30.06.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
106/504/2006
z dnia 30.06.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
105/503/2006
z dnia 30.06.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
104/502/2006
z dnia 30.06.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
103/501/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli nr 3 i nr 6 w Mikołowie
102/500/2006
z dnia 22.06.2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
101/499/2006
z dnia 16.06.2006
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
100/498/2006
z dnia 16.06.2006
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej
99/497/2006
z dnia 12.06.2006
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Mikołowa
98/496/2006
z dnia 12.06.2006
w sprawie zwrotu kosztów za udostępnienie informacji publicznej
97/495/2006
z dnia 6.06.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod Potok Jamna
96/494/2006
z dnia 6.06.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod łącznik Paprotek - Wieczorka
95/493/2006
z dnia 6.06.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
94/492/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
93/491/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
92/490/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
91/489/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
90/488/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
89/487/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
88/486/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
87/485/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
86/484/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
85/483/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
84/482/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
83/481/2006
z dnia 31.05.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
82/480/2006
z dnia 25.05.2006
w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2006
81/479/2006
z dnia 25.05.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Południową oraz łącznik Wodociągowa - Stara Droga
80/478/2006
z dnia 24.05.2006
w sprawie ustalenia dnia 26 maja dniem wolnym od pracy
79/477/2006
z dnia 22.05.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
78/476/2006
z dnia 22.05.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
77/475/2006
z dnia 17.05.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
76/474/2006
z dnia 10.05.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej przy ul. Katowickiej 34
75/473/2006
z dnia 10.05.2006
w sprawie warunków nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości położonej w Mikołowie przy [...]
74/472/2006
z dnia 8.05.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod kolektory boczne i rowy oraz drogę wzdłuż rowu
73/471/2006
z dnia 4.05.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zajętej pod ul. Cmentarną
72/470/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
71/469/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
70/468/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
69/467/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
68/466/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
67/465/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
66/464/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
65/463/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
64/462/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
63/461/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
62/460/2006
z dnia 27.04.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
61/459/2006
z dnia 24.04.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
60/458/2006
z dnia 14.04.2006
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na I półrocze 2006 roku
59/457/2006
z dnia 14.04.2006
w sprawie uchylenia zarządzeń burmistrza miasta Mikołowa nr 49/447/2006, 50/448/2006 i 51/449/2006 z dnia 31.03.2006 r.
58/456/2006
z dnia 13.04.2006
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 109/263/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie rewaloryzacji opłat czynszowych za lokale użytkowe
57/455/2006
z dnia 10.04.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
56/454/2006
z dnia 6.04.2006
w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami
55/453/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
54/452/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
53/451/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
52/450/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
51/449/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
50/448/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
49/447/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
48/446/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
47/445/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
46/444/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
45/443/2006
z dnia 30.03.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Reymonta
44/442/2006
z dnia 30.03.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę łączącą ul. Południową z ul. Stara Droga
43/441/2006
z dnia 30.03.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę łączącą ul. Południową z ul. Stara Droga
42/440/2006
z dnia 30.03.2006
w sprawie zamiany nieruchomości
41/439/2006
z dnia 24.03.2006
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
40/438/2006
z dnia 22.03.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
39/437/2006
z dnia 22.03.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
38/436/2006
z dnia 22.03.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
37/435/2006
z dnia 21.03.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
36/434/2006
z dnia 15.03.2006
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2005
35/433/2006
z dnia 10.03.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
34/432/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną ulicę zbiorczą i ulicę lokalną
33/431/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
32/430/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
31/429/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
30/428/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
29/427/2006
z dnia 27.02.2006
w sprawie wykonania prawa pierwokupu części nieruchomości
26/424/2006
z dnia 24.02.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
25/423/2006
z dnia 20.02.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze - aplikanta Straży Miejskiej w Mikołowie
24/422/2006
z dnia 20.02.2006
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
23/421/2006
z dnia 20.02.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
22/420/2006
z dnia 20.02.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
21/419/2006
z dnia 20.02.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
20/418/2006
z dnia 15.02.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod pas drogowy przy ul. Malinowej
19/417/2006
z dnia 13.02.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
18/416/2006
z dnia 7.02.2006
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 44/50/2003 burmistrza Mikołowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
17/415/2006
z dnia 3.02.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
16/414/2006
z dnia 31.01.2006
w sprawie częściowej zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 111/265/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. dotyczącego rozłożenia na raty zadłużenia oraz wstrzymania naliczania odsetek wynikających z aktu notarialnego Rep. A nr 6305/97 z tytułu wykupu przez p. [...] lokalu mieszkalnego położonego [...]
15/413/2006
z dnia 31.01.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
14/412/2006
z dnia 30.01.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
13/411/2006
z dnia 30.01.2006
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
12/410/2006
z dnia 27.01.2006
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej
11/409/2006
z dnia 23.01.2006
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
10/408/2006
z dnia 20.01.2006
w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami
9/407/2006
z dnia 20.01.2006
w sprawie ustalenia nabywcy oraz warunków zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja
8/406/2006
z dnia 20.01.2006
w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości
7/405/2006
z dnia 20.01.2006
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ul. Zieloną
6/404/2006
z dnia 19.01.2006
w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
5/403/2006
z dnia 19.01.2006
w sprawie zakazu ruchu kołowego w centrum miasta
4/402/2006
z dnia 9.01.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Mikołów
3/401/2006
z dnia 9.01.2006
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu
2/400/2006
z dnia 9.01.2006
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
1/399/2006
z dnia 6.01.2006
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.19
Data udostępnienia: 2011.01.19 21:52:48
Liczba odwiedzin strony: 4077 (ostatnie odwiedziny 2024.07.08 06:18:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów